วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ยิ่งลักษณ์'เข้าสนง.ปลัดกลาโหม ให้ ขรก.อวยพร'สงกรานต์'

'ยิ่งลักษณ์' เข้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้ข้าราชการ อวยพร เนื่องในวันสงกรานต์ พร้อมประชุมหัวหน้าส่วน ให้กำลังใจและรับฟังการทำงานของแต่ละกระทรวง

วันที่ 17 เม.ย. ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นนทบุรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม วันนี้ เปิดโอกาสให้ข้าราชการตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงฯ หัวหน้าสำนักงาน และข้าราชการระดับสูง อวยพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือ เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมืองทองธานี โดยนายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ อวยพรนายกรัฐมนตรี ขอให้นายกรัฐมนตรี มีสุขภาพแข็งแรง สามารถฟันฝ่าอุปสรรค ในการแก้ปัญหาบ้านเมืองไปได้
       
ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณทุกกระทรวงที่ร่วมกันแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจพร้อมขอบคุณที่ช่วยประคับประคองสถานการณ์บ้านเมืองให้ผ่านมาได้ จนทำให้บ้านเมืองเดินหน้า ทั้งนี้ ยอมรับว่า มีความผูกพันในการทำงานร่วมกันขอให้ทุกคนทำงานเต็มที่ต่อไป มีความเจริญในหน้าที่การงานและให้ครอบครัวมีความสุข 
 
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้หัวหน้าส่วนราชการในแต่ละกระทรวง ได้นำพวงมาลัยและกระเช้าดอกไม้ เข้าอวยพรนายกรัฐมนตรี.
 
 จาก นั้นนายกรัฐมนตรี ได้ใช้โอกาสประชุมร่วมกับหัวหน้าคณะส่วนราชการระดับกระทรวง หรือ เทียบเท่า โดยสอบถามการทำงานของแต่ละกระทรวง หลังเทศกาลสงกรานต์ พร้อมแสดงความยินดี กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มียอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า ตัวเลขการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ ขยายตัวร้อยละ 2 นอกจากนี้ ขอให้ทุกกระทรวงทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ ในฐานะ ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในช่วงที่มีรัฐบาลรักษาการ ก็พร้อมที่จะรับฟังปัญหาของแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวง โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ โดยขอให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้ามาดูแลและหาแนวทางในการแก้ปัญหาระยะยาว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

'ยิ่งลักษณ์' เข้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้ข้าราชการ อวยพร เนื่องในวันสงกรานต์ พร้อมประชุมหัวหน้าส่วน ให้กำลังใจและรับฟังการทำงานของแต่ละกระทรวง 17 เม.ย. 2557 11:41 17 เม.ย. 2557 12:13 ไทยรัฐ