วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย
18 เม.ย. 2557 05:01 น.
ชูบรรยากาศความดี ไล่ชั่ว..ไม่ร่วมโกง

ชูบรรยากาศความดี ไล่ชั่ว..ไม่ร่วมโกง

โดย
18 เม.ย. 2557 05:01 น.
  • Share:

การทำความดี...เป็นคนดี...มีคุณธรรมจริยธรรมจะต้องได้รับการยอมรับ และมีผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติอย่างครบวงจร...บรรยากาศแห่งสังคมความดีจะต้องกระจายตัวไปทั่วสังคมไทย เหมือนเอาน้ำดีไล่น้ำเสีย จึงจะสำเร็จได้

เมื่อผู้ใหญ่...เห็นผลของความดี ผู้ใหญ่จะต้องยื่นมือมาช่วยกันทำความดี ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนหาญกล้าทำชั่วให้เด็กเห็น ไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นว่า “อะไรวะ...ทำแทบตาย ไม่เห็นไปถึงไหนเลย ถ้าไปร่วมโกงกับเขาเดี๋ยวก็ไปพรวดๆ ก็จบอีก”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บอกว่า บรรยากาศความดีในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร แผ่ขยายจากในโรงเรียนไปสู่ครอบครัว ชุมชน... ที่บ้านนักเรียนก็ตกลงกันว่าเมื่อกลับถึงบ้านในฐานะที่เป็นลูกต้องยกมือไหว้พ่อไหว้แม่ ช่วยทำงานบ้าน ไม่เที่ยวกลางคืน

ส่วนในตลาดก็มีกลุ่มอาสากลุ่มหนึ่งบอกว่า อยากดูแลคนสูงอายุ ที่อยู่คนเดียวไม่มีลูกหลาน ก็ไปค้นหาจนกระทั่งเจอผู้หญิงคนหนึ่ง อายุ 80-90 ปี ก็ไปช่วยดูแล ช่วยในฐานะเป็นหลานบุญธรรม

อำเภอแห่งนี้มีอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เล็กๆ อยู่ติดถนนข้างๆอำเภอ เด็กอีกกลุ่มก็บอกว่าทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนจะอาสาไปกวาดรอบๆอนุสาวรีย์ฯ พระบิณฑบาตตอนเช้าเห็นเด็กแต่งชุดนักเรียนทำงานก็ถาม...ไอ้หนูเอ็งได้ชั่วโมงละเท่าไหร่ เด็กก็บอกว่าไม่ได้ เป็นอาสาสมัคร ชาวบ้านที่กำลังตักบาตรพอฟังพระและเด็กคุยกันก็ถามต่อบอกว่าแล้วได้คะแนนพิเศษจากโรงเรียนไหม เด็กก็บอกว่าไม่ได้...ตอนหลังชาวบ้านก็มาช่วยกวาดด้วย

ปรากฏการณ์ความดี สะท้อนจากพฤติกรรมของเด็กที่เปลี่ยนไปมาก พ่อแม่ก็เลยมาคุยกันว่า...ทำไมลูกเราถึงเปลี่ยน ไปถามคนอื่นๆก็บอกลูกเขาก็เปลี่ยน สุดท้ายผู้ปกครองรวมตัวกันตั้งชมรม มีที่ทำการเรียบร้อยในโรงเรียน มาช่วยงานโรงเรียน...ก็เกิดสิ่งดีๆงามๆขึ้นในโรงเรียนตามมา

นี่คือจุดเริ่ม แต่ในระหว่างนั้นก็หารือกันว่า ถ้าเราให้เขาเป็นคนดีแล้วเขาสอบโอเน็ต (O-NET) คะแนนยังต่ำ สอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่เคยได้ที่ไหนดีๆ หมายถึงว่าในช่วงเวลานั้นผู้ปกครองบ้านไหนมีเงินก็จะส่ง

ลูกไปเรียนที่พิษณุโลกหรือนครสวรรค์ หรือเรียนกรุงเทพฯ...ไม่ส่งมาเรียนที่นี่ เพราะสอบเข้าอะไรไม่ได้

นับเป็นอีกโจทย์สำคัญที่ว่า ถ้าเราขอให้เขาเป็นคนดีแล้ว เด็กเข้าอะไรไม่ได้จะมีกำลังใจทำดีไปอีกนานเท่าไหร่ คิดกันว่าจะหาเงินสักก้อนหนึ่งเอาติวเตอร์จากกรุงเทพฯไปติวไหม เอาเงินจากศิษย์เก่านี่แหละ ปรากฏว่าไม่ทันได้ทำ...เข้าปีที่สองโครงการโรงเรียนคนดี เด็กจากที่นี่สอบเข้าจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดลได้แห่งละหลายสิบคน แล้วเข้าหมอได้คนหนึ่ง...ตอนปี 54 ...พอปี 55 สอบเข้าหมอได้ 4 คน...เข้ามหาวิทยาลัยดังๆได้เกือบหมด

“ความดีทำให้เลิกความไม่ดีไปหมด...เด็กก็เก่งขึ้นมาเอง”

กิจกรรมทำดีของเด็กๆ

เด็กดีก็จะช่วยกัน...ดูหนังสือกันเอง จับกลุ่มติวกันในชั้น...แล้วเด็กดีก็จะไม่ออกเที่ยวกลางคืน เลิกเรียนก็มีครูเปิดห้องติวให้ฟรี เพราะฉะนั้นวันวันหนึ่งเด็กจะไม่ได้ไปเกเรที่ไหน ทั้งๆที่เด็กก็ยังเป็นเด็กคนเดิม

ช่วงปีหลังๆมานี้ ได้ข่าวว่าที่นี่มีเด็กเก่งๆมาขอเข้าเรียนมากขึ้น เพราะเห็นรุ่นพี่สอบติดแพทย์ ทำให้ได้ข้อสรุปว่า ที่จริงหากเรามุ่งหวังให้เด็กเป็นเด็กดีก็เรียนเก่งได้ เป็นเด็กเก่งได้นะ แต่ถ้าเราไปยั่วให้เป็นเด็กเก่ง...ผลที่ออกมาเขาก็อาจจะเป็นได้ทั้งเด็กดีและเด็กไม่ดีขึ้นมาได้

“เด็กดี”...ผลที่สะท้อนออกมาชัดเจนก็คือ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดหมด เช่น ขาดเรียน มาสาย ติดยาเสพติด ที่ประหลาดใจเด็กที่นี่ 2,000 คนไม่ทะเลาะกันเลย พฤติกรรมคุณแม่วัยใสท้องในวัยเรียนก็หายหมด

“ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม” เป็นหนึ่งใน 3 โครงสร้างการทำงานหลัก ภายใต้ “มูลนิธิยุวสถิรคุณ” ที่จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 30 มกราคม 2557 ทำหน้าที่ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม ผู้อำนวยการศูนย์คือ นายปราโมทย์ โชติมงคล

กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ต้านโกง

ส่วนงานที่สอง...“ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง” ทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้อำนวยการศูนย์ คือ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา และ “ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา” ทำหน้าที่ส่งเสริมครูและความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ผู้อำนวยการศูนย์ คือ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เสริมว่า มูลนิธิยุวสถิรคุณจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเยาวชน ทั้งในรูปแบบทุนการศึกษาและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง หากพิจารณาจากรายงานประจำปีของสำนักงานทรัพย์สินฯในแต่ละปี จะเห็นว่าเราได้ให้ความสำคัญในการสร้างพื้นฐานของการเป็นคนดีมีคุณธรรม มีอุปนิสัยความพอเพียง ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อขยายผลให้ครบวงจร

เริ่มจาก...การดูแลเยาวชนตั้งแต่ก่อนวัยเรียนด้วยการสนับสนุนศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียนในชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินฯ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้แก่เด็กอย่างเหมาะสมตามวัย

“ทำให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็ก พัฒนาศักยภาพของครูและการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการมอบทุนถึงแม้ว่าจะไม่มากมาย แต่ถือว่ามีส่วนช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองได้”

นับรวมไปถึงการเปิดประสบการณ์เรียนรู้สู่โลกกว้าง สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองผ่านค่ายกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ เน้นการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ สร้างทักษะการทำงานเป็นทีม รู้จักการเสียสละ การแบ่งปัน กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้...นำไปปรับใช้ให้เหมาะสม

กลุ่มแพทย์พยาบาลร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ปลูกฝังวัฒนธรรมให้คนรุ่นใหม่รักและภาคภูมิใจ ตลอดจนร่วมธำรงรักษาสมบัติของชาติ โดยมีส่วนสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การแสดงของชาติไทย ให้คงอยู่...สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น

“เพื่อบ่มเพาะให้เด็ก...เยาวชนไทยได้เติบโตขึ้นเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ มีพลังสร้างสรรค์ และรักแผ่นดินเกิดของตน ด้วยความหวังที่ว่าประเทศชาติจะสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างแน่นอน”

ที่ต้องเน้นย้ำในช่วงเวลานี้ก็คือ การปฏิรูปการศึกษาไทย เพื่อให้เด็กไทยเป็นทั้งคนเก่ง...คนดี จิรายุ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินฯ ยกตัวอย่างการส่งเสริมให้เด็กดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

หมายถึงว่า...ใช้เหตุใช้ผลในการคิด เตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม...วัฒนธรรม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองที่ดี มีความพอประมาณไม่มากไม่น้อยจนเกินไป กระทำการทุกอย่างภายใต้หลักวิชาการรองรับและหลักคุณธรรมประกอบการตัดสินใจ

สิ่งสำคัญ...ยังต้องคำนึงถึงกระบวนการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน ควรทำให้ระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น...เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและความเข้าใจของเด็ก พัฒนาจิตวิทยาการศึกษาเพื่อสร้างแรงเสริมอีกด้านหนึ่ง ก็น่าจะทำให้อนาคตของชาติพัฒนาก้าวไกลไปได้อีก

หลายองค์กรร่วมกันออกมาต่อต้านคอร์รัปชัน

ทั้งหมดเหล่านี้สืบเนื่องจากสำนักงานทรัพย์สินฯ น้อมนำพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นหลักและแนวทางในการดำเนินงาน...

เพื่อถวายงานสนองเบื้องพระยุคลบาท สมดังที่ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้