วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยยอดผู้ทำผิดกฎหมายเหล้าช่วงสงกรานต์ 313 ราย

กระทรวงสาธารณสุข เผยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 6 วัน ตรวจจับผู้กระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว 313 ราย มากสุดคือความผิดการโฆษณา 142 ราย รองลงมาขายโดยไม่มีใบอนุญาต 46 ราย ขายโดยวิธีลดราคา แลกแจกแถม 40 ราย…

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกระทรวงสาธารณสุข ตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า ปัญหาการเมาสุราแล้วขับรถ ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและบาดเจ็บอันดับ 1 ของเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนส่วนรวม และในช่วงฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา 6 วัน สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ได้ตรวจทั้งหมด 823 ราย พบกระทำผิดตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างชัดเจน 313 ราย และตักเตือน 510 ราย  

ทางด้าน นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ฐานความผิดที่พบมากอันดับ 1 คือการโฆษณาสื่อสารการตลาด 142 รายโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 5 หมื่นบาทจนกว่าจะเลิกโฆษณา อันดับ 2. ขายโดยไม่มีใบอนุญาต 46 ราย โทษปรับไม่เกิน 500 บาท 3. ขายโดยวิธีลดราคา แลก แจก แถม 40 ราย โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 4. ขายในเวลาห้ามขาย 34 ราย โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 พันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

5. ดื่มในสถานที่ต้องห้าม เช่น ดื่มบนถนน สวนสาธารณะ 33 รายโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 6. ขายในที่ห้ามขาย 15 รายโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 7. ขายให้เด็ก 3 ราย โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในช่วงฉลองเทศกาลสงกรานต์ กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้บูรณาการทีมกับกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมตรวจสอบบริเวณถนน ข้าวสาร พบคดีน่าสนใจคือ พบร้านหาบเร่แผงลอยที่ขายบนถนน ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาต และขายด้วยวิธีการต้องห้ามตามกฎหมายคือมีการส่งเสริมการขายด้วยการลดราคา

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการขายแบบหาบเร่แผงลอยโดยไม่มีใบอนุญาตขาย (ขายเถื่อน) ซึ่งได้รวบรวมหลักฐานเพื่อจับกุมดำเนินคดีอีกเป็นจำนวนกว่า 20 ราย และมีการจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการโฆษณาส่งเสริมการขายอีกเป็นจำนวนมาก  

กระทรวงสาธารณสุข เผยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 6 วัน ตรวจจับผู้กระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว 313 ราย มากสุดคือความผิดการโฆษณา 142 ราย รองลงมาขายโดยไม่มีใบอนุญาต 46 ราย ขายโดยวิธีลดราคา แลกแจกแถม 40 ราย… 17 เม.ย. 2557 09:14 17 เม.ย. 2557 09:26 ไทยรัฐ