วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จี้ทบทวนครูมืออาชีพหลังเหลวปฏิบัติ

จี้ทบทวนครูมืออาชีพหลังเหลวปฏิบัติ

  • Share:

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับการร้องเรียนจากวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวนมาก ให้ช่วยดูแลการผลิตครูตามโครงการครูมืออาชีพ เพราะจากการประเมินครูที่จบโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2554-2556 จำนวน 140 คน พบว่า ครูที่สอนวิชาสามัญ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สามารถสอนได้ แต่ครูที่สอนวิชาชีพมีปัญหาในการสอนเพราะไม่มีความถนัดในการสอนวิชาปฏิบัติ อาทิ ครูที่จบด้านไฟฟ้า ไม่สามารถสอนวิชาปฏิบัติของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เป็นพื้นฐานได้ ซึ่งหลายวิทยาลัยแก้ปัญหาด้วยการมีครูรุ่นพี่เป็นผู้ช่วยสอน

เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า สอศ.ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อดูแลเด็กกลุ่มนี้เป็นพิเศษเริ่มตั้งแต่รุ่นปี 2557 โดย สกอ.ได้เชิญ สอศ.มาร่วมคัดเลือกนักศึกษาด้วย เพื่อให้ได้คนที่พร้อมที่สุด รวมทั้งจะประสาน สกอ. เพื่อขอให้สถาบันอุดมศึกษาช่วยเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ เพื่อให้เด็กสามารถสอนปฏิบัติได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนมากขึ้น ขณะเดียวกันจะเสนอให้มีการทบทวนเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าโครงการครูมืออาชีพ โดยควรจะรับเด็กที่จบ ปวช. เข้ามาเรียนด้วย เพื่อจะได้ครูที่เป็นครูสายอาชีพที่สอนปฏิบัติได้ และตรงกับความคาดหวังของวิทยาลัย ร มวมทั้งคงต้องมีการพัฒนากลุ่มครูที่มาจากโครงการครูมืออาชีพ โดยจะมีการจัดโครงการอบรมเสริมการสอนทักษะอาชีพพื้นฐาน ให้แก่ครูที่สอนวิชาชีพทุกคน เพื่อให้เก่งทักษะอาชีพพื้นฐาน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้