วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กมธ. ยูเอ็นถกสตรีถูกกระทำรุนแรง-กีดกันเพศ

กมธ. ยูเอ็นถกสตรีถูกกระทำรุนแรง-กีดกันเพศ

  • Share:

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผอ.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า จากการที่ พม.นำโดยนายวิเชียร ชวลิต ปลัด พม.ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ซึ่งมีตนร่วมคณะได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีสมัยที่ 58 ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้หญิงในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ ความรุนแรงทางเพศ ทั้งการที่ผู้หญิงยังคงถูกทำร้ายในรูปแบบต่างๆ การที่ผู้หญิงในเอเชียใต้ถูกบังคับให้แต่งงาน การกระทำบางอย่างเกี่ยวกับเพศตามความเชื่อทางศาสนา รวมถึงการที่ผู้หญิงยังถูกกีดกันโอกาสในการศึกษา การถูกให้ออกกลางคันทางการศึกษาอันเนื่องมาจากท้องก่อนวัย ปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี การถูกกีดกันในการเข้ารับบริการทางสังคม โดยเฉพาะในประเทศแถบแอฟริกา รวมถึงการถูกเลือกปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ จึงเป็นประเด็นที่ทุกประเทศต้องตระหนักและให้ความสำคัญแก้ปัญหา

นายสมชาย กล่าวด้วยว่า สำหรับประเทศไทย เราดำเนินการอยู่ในเกณฑ์เป้าหมาย ทั้งการให้ความเสมอภาคหญิงชายที่มีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกัน และมีความก้าวหน้าด้านกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับสตรีเพศมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติในบางเรื่องก็ต้องยอมรับว่ายังมีเจตคติที่ยังมีการเลือกปฏิบัติในครอบครัว การยอมรับเข้าทำงาน และถูกกีดกันทางสังคม แต่ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็พยายามเร่งหาทางแก้ไข.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้