วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กิตติพงษ์'ยันร่วมประชุมศอ.รส.แจงข้อเท็จจริงเหตุ 8 เม.ย.

"ปลัดยุติธรรม" ยืนยันร่วมประชุม 17 เม.ย.ตามที่ศอ.รส.เชิญ เพื่อแจงเหตุ 8 เม.ย. ยอมรับที่มาของการประชุมส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทำของตัวเอง แต่ต้องพูดคุยอย่างตรงไปตรงมา ลั่นขรก.ต้องทำงานเพื่อส่วนรวม ไม่ใช่พรรคการเมือง...

เมื่อช่วงหัวค่ำวันที่ 16 เม.ย. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม โพสต์ข้อความเฟซบุ๊คส่วนตัว ยืนยันว่า จะเดินทางไปร่วม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงที่ศอ.รส.จัดขึ้นในวันที่ 17 เม.ย.นี้ หลังจากที่ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆอย่างรอบด้านแล้ว จึงตัดสินใจจะเข้าร่วมประชุมตามที่ทาง ศอ.รส.ได้เชิญมา โดยที่ผ่านมายังไม่เคยมีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นกับศอ.รส.โดยตรง ซึ่งจะได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงข้อเท็จจริงในเหตุการณ์วันที่ 8 เม.ย.

พร้อมระบุว่า การที่ศอ.รส.ได้เชิญปลัดกระทรวงมาประชุม ยอมรับว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการกระทำของตน จึงจะถือโอกาสนี้แจ้งให้ปลัดกระทรวงได้ทราบถึงความเป็นมา ของเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยตนเองด้วย จากการที่ตนเคยเป็นอดีตกรรมการ คอป.และทำงานเกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดองและการปฏิรูปมายาวนาน เป็นผู้หนึ่งที่เชื่อในการพูดคุย รับฟังและหารือกันต่อหน้าอย่างตรงไปตรงมา แทนที่จะต่างตนต่างพูด โดยหลีกเลี่ยงการที่จะได้พบปะพูดคุยและรับฟังกัน ซึ่งคิดว่าตนควรยึดถือหลักการนี้ไว้

"ผมเชื่อว่า ผมและเพื่อนข้าราชการ ทุกคนตระหนักดีถึงความสำคัญของบทบาทของข้าราชการ ทุกคนตระหนักดีถึงความสำคัญของบทบาทของข้าราชการในสถานการณ์ความขัดแย้งนี้ ข้าราชการนั้นหมายถึง ผู้ที่ทำกิจการของพระราชา ซึ่งในที่นี้หมายถึงการเป็นผู้รับผิดชอบใน "งานของแผ่นดิน" อันเป็น งานของส่วนรวม เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทุกข์สุขของประชาชน และเกี่ยวข้องกับความเจริญขึ้น หรือเสื่อมลงของบ้านเมืองโดยตรง ความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการ คือการที่ได้ทำงานเพื่อส่วนรวมให้ประชาชนชื่นใจ มิใช่การทำงานให้พรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองใด ในท่ามกลางความขัดแย้งนี้ ข้าราชการต้องมีความหนักแน่น อดทนที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ อันเป็นงานของแผ่นดินให้ดีที่สุด โดยรักษาความเป็นกลางทางการเมือง และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบ้านเมืองครับ".

"ปลัดยุติธรรม" ยืนยันร่วมประชุม 17 เม.ย.ตามที่ศอ.รส.เชิญ เพื่อแจงเหตุ 8 เม.ย. ยอมรับที่มาของการประชุมส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทำของตัวเอง แต่ต้องพูดคุยอย่างตรงไปตรงมา ลั่นขรก.ต้องทำงานเพื่อส่วนรวม ไม่ใช่พรรคการเมือง... 17 เม.ย. 2557 00:04 17 เม.ย. 2557 00:24 ไทยรัฐ