วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยกย่องผู้สร้างผลงานดีเด่น เป็นประโยชน์ต่อชาติ

ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ

เพื่อส่งเสริมและเป็นกำลังใจแก่บุคคลต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการงานอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ และ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงมอบรางวัล“โครงการดีเด่นของชาติ” เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลและหน่วยงานในภาครัฐ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์แก่ประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งงานมอบรางวัลครั้งที่ 24 ประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นที่อาคารถกลพระเกียรติ สวนหลวง ร.9 เมื่อเร็วๆนี้

การมอบรางวัลในปีนี้มี 5 สาขา แยกเป็นบุคคล 5 ราย อาทิ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของผลงานการวิจัยนมทารกแพ้โปรตีนจากนมวัว จนค้นพบนมทารกจากเนื้อไก่ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ซึ่ง คุณหมอพิภพ กล่าวว่า ปัญหาโรคแพ้โปรตีนนมวัวในเด็กมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และเป็นปัญหาของทุกประเทศ ตนและทีมงานได้ใช้เวลาในการทำวิจัยนานกว่า 10 ปี จนประสบความสำเร็จในการผลิตนมที่ช่วยรักษาเด็กที่แพ้นมโปรตีนย่อยละเอียด ปัจจุบันนมเนื้อไก่ได้รับการจดสิทธิบัตรให้เป็นนมชนิดพิเศษที่ผลิตขึ้นเองในประเทศไทยในราคาที่เหมาะสมหาซื้อได้สะดวก พร้อมทั้งเผยถึงความภูมิใจที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ว่า ด้วยความเป็นหมอ หากเราสามารถที่จะรักษาคนไข้ให้หายได้ ก็จะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เราในทุกครั้ง และยิ่งสำหรับคนไข้ที่เขาหวังพึ่งเราเป็นโอกาสสุดท้าย การที่เราสามารถรักษาเขาได้สำเร็จ นั่นคือความสุขใจอย่างยิ่ง เป้าหมายเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญในการทำงานของตน

อีกหนึ่งบุคคลที่ได้รับรางวัลสาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประเภทบุคคล คือ แสงเดือน จันทร์เดือน ผู้ก่อตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่ ได้เผยว่า เรามีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้การทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมให้กับชุมชน ซึ่งเราเรียนรู้ความผิดพลาดจนได้มาบริหารจัดการครั้งใหม่ในปี 2548 เปลี่ยนเข้ามาสู่ระบบคล้ายบริษัท มีรูปแบบการทำงานเชิงธุรกิจมากขึ้น แต่ก็ไม่ทิ้งความตั้งใจที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน ด้วยการจัดให้มีร้าน “ผ้าตุ้มทอง” เพื่อจำหน่ายผ้าไหม และขณะเดียวกันก็ตั้งกลุ่ม “ช่างทอผ้าบ้านนาโพธิ์” เพื่อเป็นผู้ผลิต และยังช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีกลุ่มช่างทอที่เป็นผู้พิการและผู้ติดเชื้อ HIV ด้วย ตอนแรกมีสมาชิกเพียง 16 คน จนปัจจุบันมีสมาชิก 900 คน ครอบคลุมได้ 17 หมู่บ้านแล้ว สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนได้ปีละหลายสิบล้านบาท.

เพื่อส่งเสริมและเป็นกำลังใจแก่บุคคลต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการงานอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ... 16 เม.ย. 2557 16:09 16 เม.ย. 2557 16:13 ไทยรัฐ