วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอาจริง? ผอ.มงกุฎวัฒนะ จ่อตั้งกองทุน 'เก็บขยะแผ่นดิน'

เอาจริง? ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ และคณะ FB จ่อตั้งกองทุน 'เก็บขยะแผ่นดิน' ให้รางวัลผู้แจ้งเบาะแส หมิ่นสถาบัน...

วันที่ 16 เม.ย. 57 พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ที่ใช้ชื่อว่า "เหรียญทอง แน่นหนา" มีเนื้อหา ดังนี้

"ผมกำลังวางแผนให้เกิดเครือข่ายองค์กรเก็บขยะแทรกซึมไปในทุกอณูของสังคม ทุกหน่วยงาน ทุกพื้นที่ที่พักอาศัย...และผมกำลังจัดตั้ง "กองทุนเก็บขยะแผ่นดิน" ขึ้น โดยมีแนวทางการใช้เงินกองทุนดังนี้
 
 
1) คนเก็บขยะที่สามารถสืบค้นตัวบุคคล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ที่ทำงาน สถานศึกษา พร้อมภาพถ่าย และพฤติกรรมการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ให้หมายรวมถึง ผู้จาบจ้วงในลักษณะกำกวม หรือปกปิดด้วย ... หากบุคคลผู้กระทำผิดนั้น ไม่ซ้ำตัวบุคคลกับบุคคลที่คณะทำงานได้ดำเนินการแล้ว ...กองทุนเก็บขยะจะสนับสนุนเงินรางวัล ครั้งที่ 1
 
 
2) เมื่อบุคคลที่เป็นขยะตามข้อ 1) ถูกจับกุมและส่งตัวดำเนินคดี คนเก็บขยะที่สืบค้นคนแรก ตามข้อ 1) จะได้เงินรางวัลครั้งที่ 2
 
 
3) เมื่อศาลชั้นต้นตัดสินให้จำคุก คนเก็บขยะที่สืบค้นคนแรก ตามข้อ 1) จะได้เงินรางวัลครั้งที่ 3 ทั้งนี้จำนวนเงินรางวัลจะแปรผันเพิ่มขึ้นตามจำนวนปีที่ศาลตัดสินให้จำคุก
 
 
4) เมื่อขยะอุทธรณ์คดี และศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินให้จำคุก คนเก็บขยะที่สืบค้นคนแรก ตามข้อ 1) จะได้เงินรางวัลครั้งที่ 4 ทั้งนี้ จำนวนเงินรางวัลจะแปรผันเพิ่มขึ้นตามจำนวนปีที่ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ จำคุก
 
 
5) เมื่อขยะฎีกาคดี และศาลฎีกาได้ตัดสินให้จำคุก คนเก็บขยะที่สืบค้นคนแรก ตามข้อ 1) จะได้เงินรางวัลครั้งที่ 5 ทั้งนี้ จำนวนเงินรางวัลจะแปรผันเพิ่มขึ้นตามจำนวนปีที่ศาลฎีกาตัดสินให้จำคุก
 
 
6) ทนายความอาสา ผู้แจ้งเบาะแส และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับกุมก็จะได้รับเงินรางวัลในลักษณะเดียวกันกับคนเก็บขยะตามข้อ 1)
 
 
7) ผมจะจัดตั้งชุดปฏิบัติการสืบค้นประจำชุมชนในลักษณะปกปิด การสืบค้นจะไม่ทำเพียงแค่ทางเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก แต่จะครอบคลุมถึงสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สำนักพิมพ์ ฯลฯ ด้วย
 
 
8) ชุดปฏิบัติการสืบค้น จะมีการแบ่งเขตพื้นที่ปฏิบัติการในรูปแบบ "กองร้อยปฏิบัติการสืบค้น" โดยผู้ปฏิบัติการจะไม่รู้จักกันเลย แต่ละ กองร้อยฯ จะรับผิดชอบเป็นเขตพื้นที่ครอบคลุมแต่ละท้องถิ่น
 
 
9) ในกรณีที่มีผู้มีความจงรักภักดีถูกดำเนินคดี อันเนื่องจากการละเมิดด้วยเหตุ เพราะลุแก่โทสะ "กองทุนเก็บขยะแผ่นดิน" จะเข้าช่วยเหลือในทางคดีและเงินช่วยเหลือ
 
 
10) สำหรับการจัดตั้ง "กองทุนเก็บขยะ" อยู่ในระหว่างการจัดระบบัญชีการเงินให้โปร่งใส ท่านทั้งหลายอย่าหลงเชื่อการหลอกลวงให้บริจาคเงินสมทบนะครับ ได้โปรดรอความชัดเจนจากผมก่อน
 
 11) อื่นๆ ...โดยเฉพาะมาตรการต่อต้านทางสังคม จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ...
 

ผมและพรรคพวกไม่ได้ล้อเล่นเรื่องนี้แน่ๆ ครับ 
 พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา และคณะ 
16 เม.ย. 57"

เอาจริง? ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ และคณะ FB จ่อตั้งกองทุน 'เก็บขยะแผ่นดิน' ให้รางวัลผู้แจ้งเบาะแส หมิ่นสถาบัน... 16 เม.ย. 2557 13:41 16 เม.ย. 2557 14:43 ไทยรัฐ