วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้นกล้าในกระบวนการยุติธรรม

โดย ซี.12

กระทรวงยุติธรรมตอนนี้กำลังเป็นที่สนอกสนใจของสังคมในบทบาทการทำงานของผู้รับผิดชอบการบริหารราชการทั้งในฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ

ฝ่ายการเมืองนั้นมี นายชัยเกษม นิติสิริ ผู้เคยดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดอยู่ยุคหนึ่งแล้วเข้าไปอยู่ในร่มเงาทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยจนได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาครอง

แต่บทบาทการทำงานดูกะพร่องกะแพร่งเต็มที เสนอประเด็นทางการเมืองอะไรออกมามีแต่คนโห่ แม้แต่ในพรรคที่สังกัดยังไม่เอาด้วย มีการออกมาแถลงว่าเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของรัฐมนตรี ไม่ใช่แนวทางของพรรคอะไรไปโน่น

ในขณะที่ ฝ่ายราชการประจำ มี นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม รายนี้ก็เป็นอัยการเก่าแต่โอนมาอยู่ฝ่ายพลเรือนนานแล้วและเติบโตขึ้นมาจนเป็นปลัดกระทรวงที่มีอาวุโสที่สุดในยุคนี้

นี่เป็นตัวอย่างของข้าราชการประจำที่เป็น มวยหลัก ทำงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีจุดยืนอยู่กับผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักใหญ่ ไม่ได้หวั่นไหวไปกับกระแสการเมืองหรือความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวง รวมทั้งเป็นข้าราชการที่กล้าแสดงออกถึงการเป็นผู้นำทางความคิดในการปฏิรูปทางการเมืองของประเทศ

อัยการเก่า อีกคนที่ก้าวเดินมาบนเส้นทางของข้าราชการพลเรือนคือ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ที่ปัจจุบันเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม รายนี้ก็มีบทบาทในการทำงานโดดเด่นในท่วงทำนองเดียวกับปลัดกระทรวง โดยเคยผ่านงานสำคัญมาแล้วทั้ง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และ อธิบดีกรมคุมประพฤติ การดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง นั้นครั้งนี้เป็นรอบที่สองแล้ว

ยังมี อัยการเก่าคนดัง ที่ไม่เอ่ยถึงไม่ได้นั่นคือ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ผู้ครองตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่มีอำนาจครอบจักรวาลและใช้อำนาจนั้นโดยไม่บันยะบันยังปราศจากศิลปะของการทำงานจนชื่อนี้ติดปากของผู้คนในสังคมในทางลบเอามากๆ

ที่จริงผู้บริหารในกระทรวงยุติธรรมยังมีที่มาจากสาขาอื่นๆอีกมากเช่น ผู้พิพากษา ตำรวจ และในสายข้าราชการพลเรือนแท้ๆมาแต่อ้อนแต่ออก รวมทั้งผู้ที่มาจากภาคเอกชนก็ยังมี

เหตุที่หยิบยกเรื่องนี้มาว่าขานกันก็เพราะว่าวันนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม หน่วยงานระดับกรมของกระทรวงยุติธรรมกำลังเปิดโครงการ ต้นกล้ากระบวนการยุติธรรม ขึ้นโดยคัดเลือกผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมให้ตระหนักถึงหลักของการบริหารงานยุติธรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในสภาวการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในประเทศและสังคมโลก

โครงการนี้มีระยะเวลาการฝึกอบรมรวม 162 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2557-30 พฤษภาคม 2557

ต้นกล้าในกระบวนการยุติธรรมจะเจริญเติบโตงอกงามไปในทิศทางไหนก็ต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับสังคมไทย อย่าเอาพันธุ์ชั่วร้ายขายตัวมาเป็นต้นแบบ.

 

“ซี.12”

16 เม.ย. 2557 10:47 16 เม.ย. 2557 10:47 ไทยรัฐ