วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ.ส.ค.โว...ปีนี้ยอดเพิ่ม 500 ล้าน

โดย ดอกสะแบง

บนเส้นทางธุรกิจ...ปัจจุบัน ตลาดผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มมีแนวโน้มการแข่งขันสูง ทั้งในกลุ่มที่นำเข้าจากต่างประเทศและผลิตภายในประเทศ ต่างแย่งพื้นที่กันอย่างรุนแรง

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. ถือว่าเป็นผู้ผลิตนมรายใหญ่ที่สุดของประเทศจึง ต้องปรับตัวเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ มิให้เพลี่ยงพล้ำเสียพื้นที่การตลาดให้กับบริษัทคู่แข่งอื่นๆ

อ.ส.ค. มีตัวแทนจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค ประมาณ 40 รายทั่วประเทศ ซึ่งได้เพิ่มจำนวนตัวแทนจำหน่ายปีละ 3 ถึง 4 ราย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายชัดเจน...

ทั้งนี้ทั้งนั้น...อยู่กับความต้องการของผู้ประกอบการจะเสนอเป็นตัวแทนฯในแต่ละพื้นที่

คุณสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รอง ผอ.อ.ส.ค. จึงวางแนวขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตลาด โดยจับเข่าคุยกับเอเย่นต์หรือตัวแทนจำหน่าย “นมไทย-เดนมาร์ค” ทั่วประเทศ ถึงนโยบาย ทิศทางและเป้าหมาย ในการขยายช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ ในปี 2557-2558

โดยจะเพิ่มยอดจำหน่ายให้เติบโตขึ้นอีก 10 % เป็น เม็ดเงินราว 500 ล้านบาท...!!

ซึ่ง...ฝ่ายเอเย่นต์ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และให้ข้อมูลว่าทาง อ.ส.ค. ควรดูแลค่าขนส่งสินค้าไปยังร้านค้าให้เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นร้านค้าใกล้ไกล และให้รับเปลี่ยนคืนสินค้าที่สูญเสียโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีความเสี่ยงในการขยายตลาด

ในการนี้...อ.ส.ค.ก็ “โอเค” ยอมรับเปลี่ยนสินค้าคืนในตลาด ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน 1% เพราะเป็นปัจจัยช่วยผลักดันยอดขายนมไทย-เดนมาร์คเพิ่มมากขึ้น พร้อมกันนี้ยังมี กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าและปรับปรุงระบบการตลาดให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

“...การพัฒนาตลาดได้เสริมกิจกรรมเข้าไปเพื่อช่วยผลักดันยอดขายให้กับตัวแทนจำหน่าย ด้วยการจัดโปรโมชั่น ตั้งกองโชว์ และสติกเกอร์ติดรถ อะไรเทือกนั้น...

...ซึ่งเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือและความเข้มแข็งของตัวแทน จำหน่ายจะช่วยผลักดันให้นมไทย-เดนมาร์คเป็นแบรนด์ (Brand) อันดับหนึ่งของคนไทยและมียอดขายเติบโตขึ้น อย่างน้อยปีนี้ต้องได้ยอดขายรวม 7,100 ล้านบาท....การที่จะมี รายได้เพิ่ม 500 ล้านบาท

จึงอยู่เพียงแค่เอื้อม...” รอง ผอ.อ.ส.ค. โปรยยาหอมไว้อย่างนั้น...!!

 

ดอกสะแบง

16 เม.ย. 2557 10:12 16 เม.ย. 2557 10:12 ไทยรัฐ