วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สัตวแพทย์จุฬาฯ อาสาตรวจหมา-แมว

ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ได้จัดทำโครงการสัตวแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 60 พรรษาในปี 2558 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างเดือน เม.ย.-ธ.ค. 2557 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทำการออกหน่วยปฏิบัติงานทุกเดือน เดือนละ

1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ นิสิต บุคลากรและนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคมและวงการสัตวแพทย์ โดยออกไปรณรงค์ให้คำปรึกษาและป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับสุนัข แมว รวมถึงสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยผู้ที่เข้ามารับบริการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น การดำเนินโครงการได้เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมออกหน่วยครั้งละ 30-40คน และคาดว่าจะดำเนินโครงการนี้ในระยะยาวต่อไป

ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา กล่าวด้วยว่า สำหรับในช่วงฤดูร้อนนี้ อยากแนะนำให้เจ้าของสัตว์ระวังสัตว์เป็นโรคลมแดด (heat stroke) ซึ่งร่างกายสัตว์มีอุณหภูมิสูงขึ้นเกินกว่าร่างกายจะระบายความร้อนได้ทัน ซึ่งอาจทำให้สัตว์เสียชีวิตได้ จึงควรให้สัตว์อยู่ในบริเวณร่มเงา อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อความปลอดภัยต่อสัตว์ด้วย.

ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ได้จัดทำโครงการสัตวแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 16 เม.ย. 2557 04:11 16 เม.ย. 2557 04:11 ไทยรัฐ