วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บุหร่ีทำลายล้ิน ไม่รู้้รสชาติกาแฟ

คอยาส่วนใหญ่คงจะไม่ค่อยได้สังเกตว่า จะรู้รสชาติอันแท้จริงของกาแฟลดน้อยลง แม้แต่นักวิจัยก็เพิ่งจะมาจับพบเข้าเมื่อเร็วๆนี้เอง

พวกเขาเชื่อว่า เหตุที่ผู้สูบบุหรี่ไม่ค่อยรู้สึกรสชาติขมแก่ของกาแฟ ก็เพราะปุ่ม รับรสในปากโดนพิษของยาสูบบ่อนทำลายลง แม้ว่าจะเลิกสูบไปแล้วก็ตาม

นักวิทยาศาสตร์ได้ทดสอบกับอาสาสมัครที่มีทั้งผู้สูบบุหรี่และไม่สูบ จำนวน 451 คน เพื่อดูความสามารถของการรับรู้รสพื้นฐาน 4 อย่างด้วยกัน มีหวาน เปรี้ยว ขมและเค็ม ทำให้รู้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะสูบบุหรี่ด้วยหรือไม่ก็ตาม จะยังรับรู้รสเค็ม หวานหรือเปรี้ยวได้ดีอยู่ หากแต่รสขมแก่ของกาแฟเท่านั้น ที่คอยา 1 ใน 5 และผู้ที่เคยสูบบุหรี่มา 1 ใน 4 จะไม่ค่อยได้รส แม้แต่ในหมู่ผู้ไม่เคยสูบบุหรี่ก็มีอยู่ร้อยละ 13 เหมือนกัน.

คอยาส่วนใหญ่คงจะไม่ค่อยได้สังเกตว่า จะรู้รสชาติอันแท้จริงของกาแฟลดน้อยลง แม้แต่นักวิจัยก็เพิ่งจะมาจับพบเข้าเมื่อเร็วๆนี้เอง... 15 เม.ย. 2557 14:35 15 เม.ย. 2557 14:35 ไทยรัฐ