วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ตำรวจทางหลวง

โดย

www.highwaypolice.org

ตำรวจทางหลวง สังกัดกองบัญชาการ สอบสวนกลาง นับเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีส่วนสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์

ที่ผ่านมา ทั้งกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด และท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตำรวจทางหลวงเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ highwaypolice.org

เกี่ยวกับ บก.ทล. นำเสนอประวัติความเป็นมาของตำรวจทางหลวง อำนาจ หน้าที่ และทำเนียบผู้ บังคับบัญชา ตำรวจทางหลวงโพล รวบรวมโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับตำรวจทางหลวง เช่น หัวข้อพบเห็นตำรวจทางหลวงรับสินบนมากน้อยเพียงใด เป็นต้น นอกจากนั้น หน้าแรก ยังรวบรวมข่าวน่าสนใจ ภาพกิจกรรมและแผนที่เลี่ยงการจราจรติดขัด...

 

15 เม.ย. 2557 09:50 15 เม.ย. 2557 09:50 ไทยรัฐ