วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย
16 เม.ย. 2557 05:01 น.
เหตุที่มีองค์กรตรวจสอบ

เหตุที่มีองค์กรตรวจสอบ

โดย
16 เม.ย. 2557 05:01 น.
  • Share:

อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่นักการเมืองมากมาย ต้องถูกตรวจสอบโดยศาลและองค์กรอิสระต่างๆมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการใช้ “ทฤษฎีสมคบคิด” เพื่อโค่นล้มรัฐบาล โดยกระบวนการที่เรียกว่า “ตุลาการภิวัตน์” เพราะนายกรัฐมนตรีโดนตรวจสอบถึงสองคดี ยังมีอดีตประธานสภาและอดีต ส.ส.และ ส.ว.อีกกว่า 300 คน ที่อาจถูกถอดถอน

แต่ขณะเดียวกันก็ต้องตั้งคำถามว่าถ้าไม่มีองค์กรอิสระ นักการเมืองจะถูกตรวจสอบหรือไม่? จะมีผู้สมัคร ส.ส.หรือ ส.ว.หรือผู้ว่าราชการ กทม. โดนใบแดงหรือใบเหลืองหรือไม่? คำตอบก็คือ “ไม่มี” หรือแทบจะไม่มี ชัดเจนที่สุดคือไม่มีใบแดง ใบเหลือง ในขณะที่การเลือกตั้งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานใต้บัญชานักการเมือง

ถามต่อไปว่าถ้าไม่มี ป.ป.ช.นายกรัฐมนตรีจะถูกตรวจสอบ และกล่าวหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในโครงการรับจำนำข้าวหรือไม่? คำตอบก็คือ “ไม่” เพราะก่อนหน้านี้ ไม่เคยมีตำรวจตรวจสอบการกระทำของนายกรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาในลักษณะนี้ เพราะตำรวจเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี เช่นเดียวกับอัยการ

องค์กรตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจเพิ่งจะเกิดขึ้น ตามรัฐธรรมนูญ 2540 มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบนักการเมือง ตั้งแต่การเข้าสู่อำนาจ การใช้อำนาจ หรือการรักษา อำนาจ นั่นก็คือ กกต., ป.ป.ช. ผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นักการเมืองจึงถูกตรวจสอบเป็นเรื่องปกติ

คณะผู้จัดทำรัฐธรรมนูญ 2540 ได้ให้กำเนิดศาลและองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตโกงกิน ที่ทำกันอย่างมโหฬาร ทั้งในวงการเมืองและราชการ สภาผู้แทนราษฎรก็เอาไม่อยู่ เพราะฝ่ายค้านเป็นเสียงข้างน้อย จึงสร้างศาลและองค์กรอิสระขึ้นมา เพื่อเสริมระบบการตรวจสอบถ่วงดุลให้เข้มแข็ง ทำให้ประชาธิปไตยแข็งแกร่ง

มีเสียงวิจารณ์ด้วยว่ารัฐธรรมนูญ 2550 ของคณะรัฐประหาร คมช. เขียนขึ้นมาเพื่อสกัดกั้นระบอบทักษิณ อาจจะมีส่วนจริงอยู่บ้าง แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือรัฐธรรมนูญ 2550 พยายามอุดช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญ 2540 ที่มีการก้าวก่ายแทรกแซงองค์กรอิสระ แม้แต่วุฒิสภาก็ถูกตราหน้าเป็น “สภาทาส” มีบทลงโทษให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เช่นยุบพรรคและ กก.พรรคทั้งคณะ

รัฐธรรมนูญ 2540 ให้ยุบพรรคและห้ามกรรมการพรรคตั้งพรรคใหม่ แต่นักการเมืองไทยไม่กลัว เพราะตั้งพรรคใหม่ได้ การยุบพรรคจึงไร้ความหมาย ฉบับ 2550 จึงให้เพิกถอนสิทธิ์กรรมการทั้งคณะ แต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันการแทรกแซงองค์กรอิสระหรือวุฒิสภา จึงอาจต้องแก้ไขใหม่ ห้ามแอบสั่งการบริหารประเทศอยู่หลังม่าน โดยกดปุ่มจากต่างประเทศ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้