วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุเทพ'อวยพรคนไทยวันครอบครัว ขอทุกคนมีความสุขความเจริญ

สุเทพ ขอเป็นตัวแทนกล่าวอวยพรผู้ใหญ่ในชาติบ้านเมือง เนื่องในวันครอบครัว ขอคนไทยมีความสุข เป็นกำลังพัฒนาชาติร่วมกันต่อไป...

วันที่ 14 เม.ย. เวลา 19.40 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ขึ้นเวทีปราศรัยที่สวนลุมฯ โดยกล่าวทักทายประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุม และพูดถึงความสำคัญของวันนี้ ที่เป็นวันครอบครัว 


โดยนายสุเทพ กล่าวขอบคุณประชาชนที่เสียสละโอกาสในการกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวเนื่องในวันสงกรานต์ แล้วมาอยู่ร่วมชุมนุมกันที่สวนลุมพินีแห่งนี้ ถือว่าท่านเหล่านี้ต้องเสียสละจริงๆ ซึ่งอยากขอบคุณมา ณ ที่นี้ นอกจากนี้ นายสุเทพ ยังขอเป็นตัวแทนประชาชนชาวไทย กราบอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง เนื่องในวันปีใหม่ไทย

โดยเฉพาะท่านที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง ต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนอวยพรขอให้ท่านเหล่านั้นมีความสุข สุขภาพแข็งแรง เป็นหลักแก่บ้านเมืองต่อไป

ส่วนพี่น้องประชาชนที่ร่วมชุมนุม ณ ที่นี้นั้น นายสุเทพกล่าวอวยพรด้วยเช่นกัน โดยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้พี่น้องชาวไทยมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีความสุขความเจริญ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยร่วมกันต่อไป.

สุเทพ ขอเป็นตัวแทนกล่าวอวยพรผู้ใหญ่ในชาติบ้านเมือง เนื่องในวันครอบครัว ขอคนไทยมีความสุข เป็นกำลังพัฒนาชาติร่วมกันต่อไป... 14 เม.ย. 2557 20:21 14 เม.ย. 2557 20:59 ไทยรัฐ