วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

2วันสังเวย102ศพ บาดเจ็บ893ราย

สยองปาร์ตี้โฟมช็อตเด็ก14ดับ

ยอดตาย-เจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ปีนี้ พุ่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะวันที่ 2 ของช่วงเฝ้าระวัง วันเดียวตาย 63 ราย ทำให้ยอดตาย รวม 102 ศพ บาดเจ็บ 893 ราย “เมาแล้วขับ” ยังเป็นสาเหตุหลัก ขณะที่ “ชัยภูมิ-นครนายก-หนองคาย” ยังเหนียว ไม่เกิดอุบัติเหตุเลย ด้าน ปภ.จี้จังหวัดระดมอาสาสมัครตรวจพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์ ขณะที่วันเดียวรถทัวร์คว่ำ 2 รายซ้อน ที่สองแคว-ตรัง ผู้โดยสารเจ็บเพียบ ตามด้วยหนุ่มเมาจมน้ำ-ไฟดูดเด็กในปาร์ตี้โฟม

ผ่านวันที่สองของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ปี 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 เม.ย. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ แถลงสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 12 เม.ย. ซึ่งเป็นวันที่สองของการรณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 471 ครั้ง เพิ่มขึ้น 6 ครั้ง ร้อยละ 1.29 ผู้เสียชีวิต 63 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย ร้อยละ 1.61 ผู้บาดเจ็บ 491 คน ลดลง 5 คน ร้อยละ 1.01 สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 38.43 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 25.27 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 80.75 รถปิกอัพ ร้อยละ 9.73 พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 24.01 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงราย นครศรีธรรมราช 20 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 5 ราย นครสวรรค์ สุพรรณบุรี 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงราย นครศรีธรรมราช 21 คน

น.ส.รื่นวดีกล่าวว่า สรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม 2 วัน วันที่ 11-12 เม.ย. เกิดอุบัติเหตุรวม 850 ครั้ง เพิ่มขึ้น 59 ครั้ง ร้อยละ 7.46 ผู้เสียชีวิตรวม 102 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย ร้อยละ 0.99 ผู้บาดเจ็บรวม 893 คน เพิ่มขึ้น 55 คน ร้อยละ 6.56 จังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในช่วง 2 วัน มี 3 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครนายก และหนองคาย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง 2 วัน (ตายเป็นศูนย์) รวม 26 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 37 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย นครสวรรค์ และนครราชสีมา จังหวัดละ 5 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 36 คน

ด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ได้กำชับจังหวัดพิจารณากำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำสงกรานต์ โดยจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัยมิให้กระทบต่อสภาพการจราจรและสร้างความเดือดร้อนต่อผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงจัดให้พื้นที่เล่นน้ำเป็นพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์ โดยจัดอาสาสมัครสอดส่องมิให้มีการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ำ ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

ส่วนการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยผลการออกตรวจสอบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่วันที่ 10-12 เม.ย.จำนวน 439 ราย ในพื้นที่ 10 จังหวัดคือ ตรัง พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช เลย ขอนแก่น เชียงใหม่ ลำพูน จันทบุรี และกรุงเทพฯ พบกระทำผิดเล็กน้อยและได้ตักเตือน แจ้งให้แก้ไขให้ปฏิบัติให้ถูกต้องจำนวน 302 ราย และดำเนินคดี 137 ราย ซึ่งฐานความผิดที่พบมากที่สุดคือการโฆษณาสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 102 ราย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 50,000 บาท จนกว่าจะเลิกโฆษณา

ต่อมา พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เผยว่า ได้กำชับให้ ผบก.จ.และ ผกก.ทุกสถานีตำรวจอยู่ในพื้นที่วิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุให้รู้ว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และจุดใดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ให้ดำเนินการเชิงรุกแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ปรับตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ เพื่อวางมาตรการป้องกันและหาทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุให้ตรงสภาพความเป็นจริง โดยเน้นมาตรการสำคัญ 3 ด้าน คือ ความปลอดภัยในการจราจร ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งขนส่งจังหวัด แขวงการทาง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อบจ. อบต. เอกชนและอาสาสมัครต่างๆ โดยให้ทุก บช.รายงานผลตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. เพื่อประเมินผลและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด และไม่ให้เกิดเหตุที่ส่งผลกระทบประเพณีการเล่นน้ำสงกรานต์

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า ในปีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งเป้าจะลดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยกว่าปีที่แล้วให้น้อยที่สุด มอบหมายให้ พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก ผช.ผบ.ตร. รับผิดชอบการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้สั่งสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรแก่ประชาชนกว่า 90,669 นาย โดยกระจายกำลังไปยังจุดต่างๆ ดังนี้ จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 2,380 จุด จุดตรวจจุดสกัด 5,242 จุด ใช้กำลังตำรวจ 41,207 นาย

จุดบริการประชาชน 2,866 จุด ใช้กำลังตำรวจ 32,005 นาย ชุดเคลื่อนที่เร็ว 1,846 ชุด ใช้กำลังตำรวจ 9,564 นาย และชุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ 1,468 ชุด ใช้กำลังตำรวจ 7,893 นาย สรุปยอดฝากบ้านไว้กับตำรวจทั่วประเทศระหว่างวันที่ 8-17 เม.ย.57 จำนวน 2,901 หลัง มีผู้ส่งคืนแล้ว 11 หลัง คงเหลือ 2,890 หลัง โดยพื้นที่ บช.น.มีการฝากบ้านไว้มากที่สุดคือ 210 หลัง

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าตลอดวัน เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกหลายรายคือ ตั้งแต่ช่วงเข้า วันที่ 13 เม.ย.ไม่นาน ที่ จ.พิษณุโลก เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารสายขอนแก่น-เชียงใหม่ ของบริษัทภูหลวงทัวร์ หมายเลขทะเบียน 10-7405 ขอนแก่น เสียหลักตกถนนชนเขามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก บริเวณหลัก กม.ที่ 86-87 ถนนสายพิษณุโลก-หล่ม–สัก หมู่ 4 บ้านเข็กน้อย ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก หน่วยกู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลกและกู้ภัยร่วมกตัญญูเพชรบูรณ์ ระดมกำลังไปช่วยลำเลียงผู้บาดเจ็บ 16 ราย กระจายส่งตามโรงพยาบาล

ต่อมาในช่วงสาย ศูนย์วิทยุตำรวจ สภ.ห้วยยอด จ.ตรัง รับแจ้งมีเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำบริเวณ ถนนสายเลี่ยงเมือง หมู่ 3 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด หลังเกิดเหตุ แพทย์-พยาบาล รพ.ห้วยยอด รพ.ศูนย์ตรังและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ ระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้บาด พบรถทัวร์ทะเบียน 32-1400 กรุงเทพมหานคร เป็นรถเสริมวิ่งให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับบริษัท ศรีสุเทพทัวร์ พลิกตะแคงในสภาพพังยับในร่องข้างถนนมีผู้โดยสารบาดเจ็บ 23 ราย ลำเลียงส่ง รพ.ตรัง และ รพ.ห้วยยอด คาดสาเหตุเกิดจากโชเฟอร์หลับใน

ตามด้วย จ.อุตรดิตถ์ เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งยี่ห้อนิสสัน สีขาว รุ่นอัลเมร่า ทะเบียน กจ 2649 แพร่ เสียหลักเฉี่ยวชนป้ายบอกข้างทางริมถนนพลิกคว่ำลงร่องข้างถนน บริเวณเลยแยกทางเข้าหมู่บ้านเหล่าป่าสา ระหว่าง กม.ที่ 15-16 ถนนศิลอาสน์-เขื่อนสิริกิติ์ หมู่ 14 ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ ห่างจากรถประมาณ 20 เมตร พบศพผู้เสียชีวิต 2 ศพบนไหล่ถนน ทราบชื่อนายณรงค์ สุขมี อายุ 26 ปี พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนสิริกิติ์ (กฟผ.) อยู่ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ กับนายเกรียงศักดิ์ ทองทา อายุ 26 ปี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชาว อ.เมืองอุตรดิตถ์ สอบสวนทราบว่า รถวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วเสียหลักชนป้ายบอกทางก่อนพลิกคว่ำและทั้ง 2 กระเด็นออกมาตายนอกรถ

ส่วนที่ จ.เชียงใหม่ มีการแจ้งคนจมน้ำในคูเมือง บริเวณหน้าร้านเชียงใหม่วิทยุสื่อสาร ถนนมณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ ต่อมาหน่วยกู้ภัยพิงค์นครของเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงงมหาจนพบศพนายถวิล สันติกร อายุ 23 ปี สอบสวนทราบว่าผู้ตายและเพื่อนได้มาเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์ที่คูเมืองเชียงใหม่ คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ คาดว่าผู้ตายเมาสุราแล้วลงไปเล่นน้ำในคูเมือง ถือเป็นการฝ่าฝืนป้ายเตือนของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ทำทุ่นมาทำแนวป้องกันไว้ กระทั่งจมน้ำหายไปต่อหน้าคนจำนวนมาก

และที่ จ.พิจิตร วันเดียวกัน ร.ต.ท.สมบูรณ์ อินทร์ทับ พงส.สภ.เมืองพิจิตร พ.ต.อ.ศิริโชติ ธเนศราภา ผกก. ไปสอบสวนคนถูกไฟช็อตบาดเจ็บสาหัส 2 รายส่งรักษาที่ รพ.พิจิตร ซึ่งต่อมาเสียชีวิต 1 ราย ชื่อ ด.ช.ปรีชากร บุญปู่ อายุ 14 ปี อยู่ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ส่วนอีกรายคือนายปฏิเวช เที่ยงกิจ–สุวรรณ อายุ 16 ปี ยังรักษาตัวในห้องไอซียู สอบสวนทราบว่าทั้ง 2 ได้ไปเที่ยวงานสงกรานต์ที่เทศบาลเมืองพิจิตรจัดขึ้นที่บริเวณบึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร ในงานมีปาร์ตี้โฟมเล่นอย่างสนุกสนาน ส่วนทั้ง 2 ยืนเกาะรั้วอยู่ใกล้บริเวณจัดงานแล้วไฟช็อตจนล้มลง เจ้าหน้าที่จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลและสั่งให้เลิกปาร์ตี้โฟมทันที ซึ่งตำรวจกำลังสอบสวนหาข้อเท็จจริงและผู้รับผิดชอบในเหตุการณ์ครั้งนี้

14 เม.ย. 2557 05:37 14 เม.ย. 2557 05:39 ไทยรัฐ