วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพิ่มผู้เรียนอาชีวะชายแดนใต้

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อเร็วๆนี้ ได้รับทราบข้อเสนอจากผู้บริหาร ครู และผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงการจัดการศึกษาสายอาชีพ โดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น ทั้งนี้ มีข้อมูลว่าในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา สัดส่วนนักเรียนที่เรียนสายอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อสายสามัญ อยู่ที่ 6 : 94 ดังนั้นจึงได้เน้นย้ำให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไปดำเนินการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เรียน

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา สอศ.ได้หาวิธีการที่จะเพิ่มผู้เรียนระดับ ปวช.ในพื้นที่ภาคใต้ให้มากขึ้น โดยร่วมกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันปอเนาะจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช.ควบคู่กับการเรียนการสอนศาสนา เมื่อเด็กจบจะได้วุฒิ ปวช.ด้วย นอกจากนี้ยังได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในอำเภอห่างไกลและอำเภอหน้าด่านชายแดน จำนวน 22 ศูนย์.

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อเร็วๆนี้ ได้รับทราบข้อเสนอจากผู้บริหาร ครู และผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงการจัดการศึกษาสายอาชีพ 14 เม.ย. 2557 02:17 14 เม.ย. 2557 02:18 ไทยรัฐ