วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บ้านต้นแบบผู้สูงอายุ-พิการ

“รายงานวันจันทร์”-“บ้านต้นมะขาม” ชนะประกวด 11 ปี สนข.

ในโอกาสครบรอบ 11 ปี ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดประกวดโครงการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยผลงาน “บ้านต้นมะขาม” ณ ชุมชนหัวตะเข้ ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เนื่องจาก สอดคล้องกับวิถีการใช้ชีวิตคนปัจจุบันมากที่สุด

โอกาสนี้ น.ส.ฐิตินาถ จงเกียรติเจริญ นักศึกษาปี 3 คณะสถาปัตยกรรม ภาควิชาออกแบบภายใน ตัวแทนทีม “บ้านต้นมะขาม” จะมาเล่ารายละเอียดของผลงานกับรายงานวันจันทร์

--------------------------------------

ถาม-“บ้านต้นมะขาม” มีที่มาอย่างไร

ฐิตินาถ-เหตุที่เลือกทำผลงาน “บ้านต้นมะขาม” ณ ชุมชนหัวตะเข้ เพราะได้ไอเดียมาจากในปัจจุบันมีคนชรา ผู้พิการ และผู้ใหญ่ที่กำลังจะเป็นคนชรามากขึ้น อยู่ใกล้สถานศึกษา ประกอบกับชุมชนหัวตะเข้ เป็นชุมชนเก่าริมน้ำ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ควรจะมีศูนย์กลางเพื่อร่วมทำกิจกรรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาเก่าแก่โบราณ โดยก่อนที่จะสร้าง “บ้านต้นมะขาม” ได้สำรวจความเห็นคนในชุมชนถึงความต้องการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบ กระทั่งลงมือก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

ถาม-“บ้านต้นมะขาม” มีอะไรบ้าง

ฐิตินาถ-ตัว “บ้านต้นมะขาม” ตั้งอยู่ภายใน ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง เข้าออกได้ 3 ทาง เดิมเป็นโรงครัวอยู่ติดกับ โรงเรียนศึกษาพัฒนา เจ้าของที่ดินได้มอบให้กับชุมชนเพื่อทำเป็นศูนย์กลางของชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน พื้นที่ภายในประมาณ 56 ตร.ม. รองรับคนได้ประมาณ 20-25 คน

การออกแบบภายในจะแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนสำหรับคนชรา ผู้พิการ และคนทั่วไป เช่น โต๊ะสำหรับสอดรถเข็นเข้าไปนั่ง พื้นที่สำหรับผู้ใช้รถเข็นสามารถย้ายไปนั่งเก้าอี้ได้สะดวก ชั้นหนังสือ กระดานเขียนนัดหมายต่างๆ กระดานข้อมูลแผนที่ชุมชนสำหรับผู้พิการทางสายตา ผนังบ้านเป็นระแนงเพื่อความโปร่ง ทางเข้าด้านนอกมีทางลาดสำหรับรถวีลแชร์และราวจับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนชราและผู้พิการ ใช้เวลาก่อสร้าง 45 วัน งบประมาณ 1 แสน โดย สนข.สนับสนุนงบก่อสร้าง 50,000 บาท

ถาม-ได้อะไรบ้างจากการประกวดครั้งนี้

ฐิตินาถ-“บ้านต้นมะขาม” ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แต่แค่นี้ก็ภูมิใจแล้ว นอกจากนี้ ยังทำให้รู้ว่าความรู้ในตำราอย่างเดียวไม่เพียงพอ มันมี รายละเอียดปลีกย่อยมากมายที่ต้องเรียนรู้และใส่ใจ เช่น ความต้องการของคนในชุมชนทำอย่างไรให้การทำงานสนองความต้องการได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเรียนรู้เทคนิคจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งจะติดตัวและสามารถนำไปใช้ได้จริง

อยากให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดเวทีลักษณะเช่นนี้ให้มากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาต่างๆ ได้ฝึกทักษะวิชาที่เรียนมาและได้ลงมือทำจริงๆ เพื่อพัฒนาฝีมือและสั่งสมประสบการณ์ก่อนจบออกไปทำงานอย่างมีคุณภาพต่อไป.

ในโอกาสครบรอบ 11 ปี ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดประกวดโครงการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยผลงาน “บ้านต้นมะขาม” 14 เม.ย. 2557 01:59 14 เม.ย. 2557 03:55 ไทยรัฐ