วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สงกรานต์ในพม่า คึกคัก!!

เด็กๆชาวพม่าเล่นสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์

 

ชาวพม่าคึกคัก เล่นสาดน้ำฉลองเทศกาลสงกรานต์-วันปีใหม่ หรือเทศกาลติงยาน...

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานอ้างข่าวจาก อีเลฟเว่น นิวส์ ในพม่าว่า เทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ในพม่า ซึ่งเรียกตามภาษาท้องถ่ินว่า เทศกาล ‘ติงยาน’ จะเร่ิมขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 เม.ย. และจะดำเนินต่อไปอีก 4 วัน ซ่ึงเป็นวันหยุดยาวของชาวพม่า โดยประชาชนจะเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน จนทำให้ถนนสายสำคัญในกรุงย่างกุ้งฉ่ำนองไปด้วยน้ำ ถึงแม้ว่าค่าไฟฟ้าและสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาแพงขึ้นเม่ือเร็วๆนี้ จะทำให้ประชาชนหมดสนุกลงไปบ้าง

ด้าน ผู้จัดงานฉลองเทศกาลสงกรานต์ในพม่า กล่าวถึงการจัดงานฉลองเทศกาลสงกรานต์ในกรุงย่างกุ้งปีนี้ว่า จะมีชีวิตชีวาและน่าสนุกอย่างมาก โดยหนุ่มสาวสามารถเข้าไปเล่นเกม หรือชมการแสดงตามศาลาหรือซุ้มต่างๆได้มากมาย ซึ่งทางผู้จัดงานได้จำหน่ายตั๋วให้ประชาชนซ้ือหากันตั้งแต่เดือนมี.ค.ที่ผ่่านมา และปีนี้้ ยังมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาเที่ยวงานสงกรานต์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วย ขณะเดียวกัน ผู้จัดงานยังได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้น ตามคำส่ังของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้ผู้จัดงานปฏิบัติตามกฎ-ระเบียบของทางการ

เมื่อ 13 เม.ย. ประธานาธิบดีเต็ง เส่งแห่งพม่า ได้กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยหวังว่างานปีใหม่ตามประเพณีของชาวพม่าจะนำสันติสุขมาสู่ประเทศ และหวังว่าพม่าจะเป็นประเทศท่ีมีความยุติธรรม อิสรภาพ และความเท่าเทียม

 

ชาวพม่าคึกคัก เล่นสาดน้ำฉลองเทศกาลสงกรานต์ -วันปีใหม่ หรือเทศกาลติงยาน... 13 เม.ย. 2557 16:38 13 เม.ย. 2557 17:03 ไทยรัฐ