วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สวนดุสิตโพล' เผยปชช.ร้อยละ 97.18 เครียดปัญหาการเมือง

"สวนดุสิตโพล"เผยปชช. ร้อยละ 97.18 เครียดปัญหาการเมือง ร้อยละ 94.37 เศรษฐกิจหยุดชะงัก ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

วันที่ 13 เม.ย. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สอบถามความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,392 คน ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน 2557 ถึงปัจจุบัน คนไทยต้องเผชิญกับปัญหารอบด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ล้วนทำให้เกิดความเครียด และเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดติดต่อหลายวัน อาจช่วยให้ลดความเครียดได้บ้าง

จากการสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ เครียดปัญหาการเมือง มากถึงร้อยละ 97.18 เพราะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ และมีข่าวต่อเนื่อง ส่งผลกระทบทุกด้าน สถานการณ์รุนแรง ยืดเยื้อ

ส่วนร้อยละ 94.37 เศรษฐกิจหยุดชะงัก ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ขณะที่ร้อยละ 40.99 จากสภาพเศรษฐกิจทำให้ข้าวของแพง ค่าครองชีพสูงขึ้น ส่วนด้านสังคม ร้อยละ 55.98 คนในสังคมมีความคิดเห็นขัดแย้ง แตกแยก คิดต่างกัน

"สวนดุสิตโพล"เผยปชช. ร้อยละ 97.18 เครียดปัญหาการเมือง ร้อยละ 94.37 เศรษฐกิจหยุดชะงัก ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 13 เม.ย. 2557 12:57 13 เม.ย. 2557 13:10 ไทยรัฐ