วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จุดประกายเด็กเล็กรักการอ่าน ได้ผลรุกต่อเด็กโต

ดร.สิริกร มณีรินทร์ ผู้บริหารทีเค ปาร์ค ร่วมยินดีกับตัวแทนของ 3 โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ 'Read Thailand :อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน'

ร่วมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ในเด็กประถมวัย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ได้จัดการแข่งขันการอ่านในโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด....เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เม.ย.2558 โดยได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือน มิ.ย. 56 ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมประกวดรวม 3,932 โรง และผ่านเข้าชิงรอบสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศ 37 โรง ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 12 ที่ศูนย์การ ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆนี้

ผลการประกวดโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทขนาดใหญ่ ได้แก่ ร.ร.ปัณณวิช จ.พระนครศรีอยุธยา ประเภทขนาดกลาง ได้แก่ ร.ร.บ้านดอนสูง จ.ตราด และประเภทขนาดเล็กได้แก่ ร.ร.วัดท่าแค จ.ลพบุรี โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี และเงินสด 40,000 บาท พร้อมการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ส่วนผู้นำเสนอผลงานได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

ในฐานะแม่งานจัดแข่งขัน ดร.สิริกร มณีรินทร์ ผู้บริหารสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือ ทีเค ปาร์ค กล่าวว่า โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ในการมีส่วนร่วมของโรงเรียนจากทุกสังกัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนท้องถิ่นและโรงเรียน ตชด. จะเป็นการกระตุ้นให้สังคมภาพรวม ทั้งเด็กเล็กและเด็กโตรักการอ่านหนังสือ ซึ่งในการประกวดเราได้ซักถามเด็กจนเห็นว่า พวกเขาได้อ่านหนังสือจริงๆ ไม่ใช่ผักชีโรยหน้า แม้กระทั่งโรงเรียนห่างไกลอย่าง ร.ร.บ้านตะบิงติงงี อ.บันนังสตา จ.ยะลา ที่ต้องใช้ภาษามลายู แต่พวกเขาได้สัมผัสหนังสือพระราชนิพนธ์ และเมื่ออ่านแล้วก็ได้นำมาทำเป็นบันทึกรักการอ่านกันจริงๆ ส่วนเรื่องที่ท้าทายเราต่อไปในปีนี้คือ การจุดประกายการรักการอ่านในเด็กโตและในหมู่วัยรุ่น.

ร่วมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ในเด็กประถมวัย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ได้จัดการแข่งขันการอ่านในโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด....เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน”... 13 เม.ย. 2557 12:43 13 เม.ย. 2557 12:46 ไทยรัฐ