วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยางไทย...อย่ามองไกลเกินตัว

ยางพารา

งานวันยางพาราแห่งชาติ 2557 เสร็จสิ้นไปแล้ว หลากหลายความเห็นในเวทีเสวนา “ยางพาราไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” มีข้อคิดให้เกษตรกรหันกลับมามองตัวเอง

โดยเฉพาะแนวคิดของเกษตรกร มองไกลถึงขั้นจะทำการตลาดนำการผลิต ให้ภาครัฐสนับสนุนข้อมูล วิเคราะห์พยากรณ์ความต้องการตลาด เพื่อจะได้ผลิตยางตรงตามความต้องการของตลาดโลก

มองผาดๆ เหมือนจะดี แต่ นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) กลับขอให้เกษตรกรมองง่ายๆ มองปัญหาใหญ่ใกล้ตัวและแก้ให้ได้เสียก่อน

ปัญหาสำคัญที่เกษตรกรเจอทุกวันนี้ คือ ขายยางได้ราคาต่ำ เนื่องจากพ่อค้าคนกลางกดราคารับซื้อ...ถ้าตัดพ่อค้าคนกลางออกไปได้ เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นทันที

เพราะระบบการซื้อขายยางในบ้านเรา พึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก...ราคาตลาดโลกเป็นผู้กำหนดราคาอยู่ที่เท่าไร จุดแรกของการกดราคาคือโรงงาน ที่จะต้องรับซื้อต่ำกว่าราคาส่งออก เพื่อตัวเองจะได้มีกำไร โรงงานกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง แล้วพ่อคนกลางจะไปกดราคารับซื้อจากพ่อค้ารายเล็ก จากพ่อค้ารายเล็กก็จะไปกดราคาจากพ่อค้ารายย่อยต่ออีกทอดหนึ่ง...เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกขั้นตอนค้าขายต้องมีกำไรทุกครั้ง

การซื้อขายยิ่งหลายทอด การกดราคายิ่งมาก สุดท้ายคนที่แบกภาระกดราคาทุกขั้นตอนคือ เกษตรกร...ทุกระบบการค้าสินค้าเกษตรเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมด

ฉะนั้นเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น พ่อค้าคนกลางต้องหมดไปเพื่อการกดราคาจะได้น้อยลงหรือไม่มีเลย...เกษตรกรขายตรงกับโรงงาน หรือส่งออกเอง

จะทำอย่างนี้ได้ จะต้องทำให้ตัวเองมีจำนวนสินค้าในสต็อกมาก

พอที่จะส่งโรงงานหรือส่งออกได้ตามจำนวนที่เขาต้องการ เพราะไม่ว่าโรงงานหรือพ่อค้าต่างประเทศ ล้วนต้องการแบบนี้ทั้งนั้น เหมือนกับเราที่ชอบไปซื้อของในร้านใหญ่ๆ ไปทีเดียวได้ของครบ ไม่ต้องตะลอนซื้อทีละชิ้นสองชิ้นให้เสียเวลา เปลืองค่าน้ำมันรถ

เกษตรกรจะมีสินค้าให้ลูกค้ามาซื้อทีเดียวได้ของครบ ต้องเอายางมารวมกันขายให้ได้มาก รวมกันเป็นกลุ่มในรูปแบบไหนก็ได้ จะเป็นสหกรณ์หรืออะไรก็ตามแต่...ขอแค่รวมกลุ่ม รวมผลผลิตกันให้ได้ก่อน

เพราะถ้าทำไม่ได้ ต่อให้รู้ว่าตลาดโลกต้องการอะไรจะผลิตอย่างนั้น แต่สุดท้ายยังขายยางผ่านพ่อค้าคนกลาง ย่อมถูกเขากดราคาดูดเอากำไรไปอยู่ดี...รู้มาก รู้ดี แต่ไม่ได้เงิน จะรู้ไปทำไม.

 

ชมชื่น ชูช่อ

13 เม.ย. 2557 10:18 13 เม.ย. 2557 10:18 ไทยรัฐ