วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รบ.สหรัฐฯ ส่งความปรารถนาดีถึงชาวไทยเนื่องในวันสงกรานต์

รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ในนามรัฐบาลและชาวอเมริกัน ส่งความปรารถนาดี มาถึงชาวไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

เม่ือวันที่ 11 เม.ย.2557 สำนักงานโฆษกประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จอห์น แคร์รี่ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย (สงกรานต์) ว่า ในนามของประธานาธิบดีบารัค โอบามา และประชาชนชาวอเมริกัน ขอส่งความปรารถนาดีมายังประชาชนชาวไทยทุกคน พร้อมกับหวังว่า สงกรานต์ปีนี้ จะเป็นโอกาสอันดีที่ชาวไทยจะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและมิตรสหายอย่างมีความสุข และเต็มไปด้วยความหวัง สำหรับความสวัสดีมีโชคชัย และความเจริญรุ่งเรืองในปีใหม่

“เรามีีความภาคภูมิใจอย่างย่ิงที่ได้เห็นความมั่นคงแห่งมิตรภาพ ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ อีกปีหน่ึง ประเทศของเราทั้งสองมีความผูกพันอันยั่งยืน เหนือภาวะการเมืองของทั้งสองประเทศ โดยสหรัฐฯ หวังว่า ในปีใหม่นี้ เราทั้งสองจะได้ร่วมมือทำงานในประเด็นสำคัญๆ เช่น ความสัมพันธ์ทางการค้า การวิจัยด้านสาธารณสุข ความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคง และการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา” 

รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ ยังหวังว่า ปีใหม่นี้จะนำมาซึ่งโอกาสดีๆ สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศเราทั้งสอง และพันธมิตรของเรา และในวาระสงกรานต์นี้ ตนขออวยพรให้ชาวไทยทุกคนจงมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง

รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ในนามรัฐบาลและชาวอเมริกัน ส่งความปรารถนาดี มาถึงชาวไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 12 เม.ย. 2557 15:28 12 เม.ย. 2557 20:46 ไทยรัฐ