วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กรมศิลปากร' บวงสรวงเทพนพเคราะห์ 9 องค์

กรมศิลปากร ทำพิธีบวงสรวงเทพนพเคราะห์ ทั้ง 9 องค์ พร้อมนำมาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ประชาชนร่วมสรงน้ำกันอย่างเนืองแน่น เพื่อความเป็นสิริมงคล...

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 57 นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพนพเคราะห์ ก่อนเปิดให้ประชาชนได้สรงน้ำ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมรับน้ำเทพมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ช่วงสงกรานต์วันที่ 12-14 เม.ย. เวลา 09.00-16.00 น. สำหรับการสรงน้ำนพเคราะห์ ถือเป็นเทพที่ปกปักรักษาชีวิตของประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะเกิดมาแต่ละคนจะมีเทพนพเคราะห์ประจำตัวคุ้มครอง และดลบันดาลทั้งทุกข์สุขสลับกันไปในช่วงชีวิต ดังนั้น ในวันสงกรานต์ถือเป็นวันดี วันขึ้นปีใหม่ จึงเป็นโอกาสดีที่ได้กราบไหว้บูชาขอพรจากเทพนพเคราะห์ 

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ เรื่องเทพนพเคราะห์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของเทพนพเคราะห์ และหลักการบูชาเทพนพเคราะห์ที่เสวยอายุตามหลักโหราศาสตร์ 

ทั้งนี้ เทพนพเคราะห์คือเทพทั้ง 9 องค์ ผู้ครองเรือนชะตามนุษย์ มีต้นกำเนิดมาจากโหราศาสตร์ ฮินดูที่นับถือพระสุริยเทพ (พระอาทิตย์) ซึ่งมีเทพบริวารอีก 8 องค์ รวมเป็น 9 องค์ ซึ่งให้โทษหรือสร้างอุปสรรคให้กับมนุษย์ ต่อมาจึงต้องมีเทพนพเคราะห์อีกชั้นหนึ่ง นั่นคือ พระคเณร เทพผู้เป็นใหญ่เหนืออุปสรรคทั้งมวล เทพนพเคราะห์ทั้ง 9 องค์ ประกอบไปด้วย พระอาทิตย์ ทรงราชสีห์ เป็นเทพนพเคราะห์ที่มีอำนาจเหนือกว่าเทพนพเคราะห์ทั้งมวล พระจันทร์ ทรงม้า พระอังคาร ทรงมหิงสา พระพุธ ทรงคชสาร พระพฤหัสบดี ทรงกวาง พระศุกร์ ทรงโค พระเสาร์ ทรงพยัคฆ์ พระราหู ทรงพญาครุฑ และพระเกตุ ทรงนาค.

 

กรมศิลปากร ทำพิธีบวงสรวงเทพนพเคราะห์ ทั้ง 9 องค์ พร้อมนำมาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ประชาชนร่วมสรงน้ำกันอย่างเนืองแน่น เพื่อความเป็นสิริมงคล... 12 เม.ย. 2557 14:39 12 เม.ย. 2557 15:08 ไทยรัฐ