วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้ 'ผู้สูงอายุ' อยากได้เบี้ยยังชีพเพิ่ม รองลงมาคือ 'วิทยุ-พัดลม-แอร์'

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้สูงอายุ เรื่อง สิ่งที่ผู้สูงอายุ "อยากได้" และ "อยากให้" ในวันผู้สูงอายุ พบผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยากให้ภาครัฐเพิ่มเบี้ยยังชีพ รองลงมาคือวิทยุ พัดลม แอร์ ขณะที่ร้อยละ 50 อยากไปเที่ยวต่างจังหวัด...

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้สูงอายุ เรื่อง สิ่งที่ผู้สูงอายุ "อยากได้" และ "อยากให้" ในวันผู้สูงอายุ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน 2557 ศึกษาจากผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จากประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,525 หน่วยตัวอย่าง แบ่งเป็นเขตที่พักอาศัย ในเมือง และนอกเมือง โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4

จากผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ สิ่งที่ผู้สูงอายุ “อยากได้” และ “อยากให้ ” ในวันผู้สูงอายุ ของขวัญที่ผู้สูงอายุอยากได้เนื่องในวันผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.49 ระบุว่าอยากให้ภาครัฐเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รองลงมาร้อยละ 16.78 ระบุว่า อุปกรณ์ไฟฟ้า วิทยุ พัดลม แอร์ ตู้เย็น และร้อยละ 15.06 ระบุว่า อยากได้เสื้อผ้าใหม่ ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ไทย และสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านอยากไปเที่ยวในช่วงวันสงกรานต์ พบว่า ร้อยละ 50.21 ระบุว่า อยากไปเที่ยวต่างจังหวัด สถานที่ต่างๆ (ทะเล น้ำตก ภูเขา) รองลงมาร้อยละ 39.12 อยากไปวัดไปทำบุญตักบาตร ไหว้พระตามวัดต่างๆ และร้อยละ 5.17 ระบุว่าอยากไปเยี่ยมญาติ เยี่ยมลูก เยี่ยมแม่ กลับภูมิลำเนา

ส่วนคำอวยพรที่ฝากให้สำหรับลูกหลานชาวไทยในวันสงกรานต์ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.58 ระบุว่า ขอให้มีความสุขความเจริญ พบเจอแต่สิ่งดีๆ มีแต่คนรัก อยู่เย็นเป็นสุข รองลงมาร้อยละ 29.20 ระบุว่า ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ร่ำรวยเงินทอง มีโชคลาภ สมปราถนา โชคดี และร้อยละ 26.51 ระบุว่าขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อย่าให้มีโรคมีภัยไข้เจ็บ มีอายุยืนยาว อายุมั่นขวัญยืน อย่าเจ็บอย่าจน สุขกายสุขใจ ให้พระคุ้มครอง

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้สูงอายุ เรื่อง สิ่งที่ผู้สูงอายุ "อยากได้" และ "อยากให้" ในวันผู้สูงอายุ พบผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยากให้ภาครัฐเพิ่มเบี้ยยังชีพ รองลงมาคือวิทยุ พัดลม แอร์ ขณะที่ร้อยละ 50 อยากไปเที่ยว... 12 เม.ย. 2557 09:35 12 เม.ย. 2557 10:52 ไทยรัฐ