วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลื่อนยื่นซองหมอชิต-คูคต ผู้ซื้อซองประมูลข้องใจถามเพียบ-ไม่เคลียร์ทีโออาร์

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า ตามที่ รฟม.ได้เปิดขายซองเอกสารประกวดราคางานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ระยะทาง 19.5 กิโลเมตร จำนวน 4 สัญญา วงเงิน 2.9 หมื่นล้านบาท ระหว่างวันที่ 2-15 ม.ค.57 ปรากฏว่า มีบริษัทสนใจมาซื้อเอกสารรวม 31 ราย โดยสัญญา

ที่ 1 (งานก่อสร้างช่วงหมอชิต-สะพานใหม่) สัญญาที่ 2 (งานก่อสร้างช่วงสะพานใหม่-คูคต) สัญญาที่ 3 (งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและพื้นที่จอดรถไฟฟ้า : Detpo) และสัญญาที่ 4 (งานระบบราง) กำหนดให้ยื่นซองข้อเสนอภายในวันที่ 11 เม.ย.57 นั้น ปรากฏว่า รฟม.ได้ประกาศให้เลื่อนการยื่นซองเอกสารประกวดราคาออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากบริษัทที่ซื้อซองเอกสารได้ทำหนังสือสอบถามรายละเอียดของแบบตามที่กำหนดไว้ในทีโออาร์เข้ามาจำนวนมาก ขณะนี้ยังตอบไม่แล้วเสร็จ อาจจะส่งผลต่อการคิดคำนวณราคาค่าก่อสร้าง จึงต้องมีความชัดเจน ไม่เช่นนั้นบริษัทเอกชนอาจจะคิดราคาที่สูงเกินจริงเผื่อความผิดพลาดในจุดดังกล่าว ซึ่งจะผลทำให้วงเงินค่าก่อสร้างสูงขึ้นตามไปด้วย

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นผู้จ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา เมื่อมีปัญหาเรื่องของแบบ และข้อสงสัยด้านเทคนิค รฟม.จะต้องประสานกับบริษัทที่ปรึกษาออกแบบเพื่อชี้แจงตอบข้อสงสัยต่างๆ ตามที่บริษัทเอกชนสอบถามมา เนื่องจากการศึกษาได้แล้วเสร็จและมีการส่งมอบงานให้ สนข.ไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ในการประสานงานดังกล่าวซึ่งอยู่นอกเหนือสัญญาว่าจ้างจึงไม่ค่อยสะดวกและใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม รฟม.พยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว คาดว่าจะยื่นใหม่ได้ประมาณกลางเดือน พ.ค.57 ส่วนจะเป็นวันไหนนั้นจะแจ้งให้ทราบภายหลัง.

 

รฟม.ได้ประกาศให้เลื่อนการยื่นซองเอกสารประกวดราคาออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากบริษัทที่ซื้อซองเอกสารได้ทำหนังสือสอบถามรายละเอียดของแบบตามที่กำหนดไว้ในทีโออาร์เข้ามาจำนวนมาก ขณะนี้ยังตอบไม่แล้วเสร็จ อาจจะส่งผลต่อการคิดคำนวณ 12 เม.ย. 2557 00:43 12 เม.ย. 2557 00:44 ไทยรัฐ