วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พณ.เผย น้ำมันปาล์มเข้าสู่ภาวะปกติ ไม่จำเป็นต้องนำเข้า

กรมการค้าภายใน เผยน้ำมันปาล์มเข้าสู่ภาวะปกติใกล้เคียงกับราคาตลาดโลก หลังพาณิชย์ ไฟเขียว เพิ่มส่วนผสมไบโอดีเซลเป็นบี 7 ชี้ไม่มีความจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศอีก...

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 57 นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการติดตามปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันในเดือน เม.ย. พบว่า ผลผลิตปาล์มสดออกสู่ตลาดมาก ประมาณ 1.24 ล้านตัน หรือเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 211,175 ตัน สูงกว่าความต้องการใช้เดือนละ 140,000 - 150,000 ตัน ประกอบกับในเดือน พ.ค.- ก.ค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่า ผลปาล์มจะออกมากต่อเนื่อง ทำให้สต๊อกเพิ่มสูงขึ้น และราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลง ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาผลปาล์ม กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงพลังงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทบทวนเรื่องการเพิ่มส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จาก 4% หรือบี 4 เป็น บี 7 เพื่อเพิ่มปริมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบ ให้สอดคล้องกับสต๊อกน้ำมันปาล์มที่เพิ่มสูงขึ้น โดยได้มีหนังสือแจ้งให้กระทรวงพลังงาน เร่งรัดดำเนินการโดยเร็วต่อไป

"ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบไทยใกล้เคียงกับราคาตลาดโลก ทำให้แข่งขันส่งออกได้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณสต๊อกส่วนเกินที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้ราคามีเสถียรภาพ และจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและการตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มที่ผ่านมา ปรากฏว่า สต๊อกน้ำมันปาล์มที่คงเหลืออยู่ สามารถตอบสนองความต้องการใช้ในประเทศอย่างพอเพียง จึงไม่มีความจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศอีก"

กรมการค้าภายใน เผยน้ำมันปาล์มเข้าสู่ภาวะปกติใกล้เคียงกับราคาตลาดโลก หลังพาณิชย์ ไฟเขียว เพิ่มส่วนผสมไบโอดีเซลเป็นบี 7 ชี้ไม่มีความจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศอีก... 11 เม.ย. 2557 18:57 11 เม.ย. 2557 20:39 ไทยรัฐ