วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อภิสิทธิ์' อัดนายกฯ เล่นแง่ ไม่เปิดประชุม ส.ว.

"อภิสิทธิ์" อัดนายกฯ เล่นแง่ ไม่เปิดประชุม ส.ว. ถามจี้ใจดำ จงใจฝ่าฝืนหน้าที่ตัวเองหรือไม่ แนะ เลขาฯ วุฒิสภา ทำหนังสือแจงวาระงาน ส.ว. ...

วันที่ 11 เม.ย. 57 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไม่ยอมออกพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุม ตามที่ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา เสนอต่อรัฐบาล ว่า ไม่ทราบรายละเอียดว่าจะเปิดวันที่เท่าไร แต่วุฒิสภาจำเป็นต้องเปิดประชุมหลายกรณี ทั้งการแต่งตั้งกรรมการ ป.ป.ช. การถอดถอนบุคคล และสมาชิกใหม่ ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาจะสามารถทำงานได้

รัฐธรรมนูญบัญญัติระบุชัดว่า ขณะที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฏร ส.ว.ต้องทำหน้าที่ถอดถอนได้ แต่อำนาจการเปิดประชุมอยู่ที่รัฐบาล ที่จะรับสนองพระบรมราชโองการ พระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมวิสามัญได้ จึงไม่เห็นว่าจะต้องเล่นแง่กับประเด็นที่ว่า ถ้าจะเปิดเรื่องถอดถอน ไม่สามารถทำได้ระหว่างอยู่นอกประชุม เพราะต้องให้ประธานรัฐสภาทำหน้าที่ เพราะรัฐบาลมีหน้าที่ในการเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้อยู่แล้ว และฝ่ายนิติบัญญัติ มีเรื่องจำเป็นต้องพิจารณาตามหน้าที่วุฒิสภา ถ้ารัฐบาลยิ่งทำแบบนี้ จะยิ่งสร้างสุญญากาศมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดเสียงเรียกร้อง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ออกนอกกรอบมากขึ้น

เมื่อถามว่า การที่รัฐบาลอ้างว่าเป็นความเห็นของกฤษฎีกา นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ก็ต้องถามว่า ตั้งคำถามไปอย่างไร หากถามเรื่องการถอดถอนว่า สามารถเปิดวิสามัญได้หรือไม่ ก็อาจอ้างตามนั้นได้ แต่ถ้าถามว่ารัฐบาลสามารถเปิดวิสามัญได้หรือไม่ เชื่อว่ากฤษฎีกาต้องตอบว่า ได้ และเมื่อเปิดแล้วก็ไม่ต้องไปใช้มาตราที่ห้ามไม่ให้ถอดถอนนอกสมัยประชุม เพราะรัฐธรรมนูญมาตรานั้น พูดเฉพาะเรื่องที่อยู่นอกสมัยประชุมเท่านั้น การกระทำของรัฐบาลเหมือนจงใจที่จะสกัดกั้น การทำหน้าที่ของวุฒิสภา หากมีความชัดเจนว่า จากนี้ไปไม่ยอมเปิดสมัยประชุมก็น่าคิดว่า นายกฯ จงใจฝ่าฝืนหน้าที่ของตนเองในรัฐธรรมนูญหรือไม่ เท่ากับเป็นการทำผิดกฎหมายซ้ำอีก

นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ทางออกของการเปิดสมัยประชุม ไม่จำเป็นต้องผูกไว้เรื่องการถอดถอน โดยเลขาธิการวุฒิสภา แจ้งไปว่า มีเรื่องที่วุฒิสภาต้องพิจารณาอะไรบ้าง เพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเปิดสมัยประชุม แต่ถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไร ก็จะถูกมองว่า เอาเรื่องผลประโยชน์ หรือความต้องการของตนเอง เพราะเรื่องที่รอการพิจารณาเป็นเรื่องถอดถอน นายนิคม ไวยรัชพานิช ทำให้ประชาชนรู้สึกว่า ผู้มีอำนาจไม่ต้องเคารพกฎหมาย แต่หาช่องที่จะสนองความต้องการของตนเองอย่างเดียว ส่วนการแต่งตั้งกรรมการ ป.ป.ช. ที่ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ ได้รับการสรรหาก็ไม่แน่ใจว่า จะเข้าไปตรวจสอบคดีทุจริตจำนำข้าวทันหรือไม่ แต่รัฐบาลไม่มีเหตุผล ที่จะทำให้กระบวนการแต่งตั้งถอดถอนของวุฒิสภาล่าช้าไป อีก

"อภิสิทธิ์" อัดนายกฯ เล่นแง่ ไม่เปิดประชุม ส.ว. ถามจี้ใจดำ จงใจฝ่าฝืนหน้าที่ตัวเองหรือไม่ แนะ เลขาฯ วุฒิสภา ทำหนังสือแจงวาระงาน ส.ว. ... 11 เม.ย. 2557 18:17 11 เม.ย. 2557 20:03 ไทยรัฐ