วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไอเดียเจ๋ง จับ 'สับปะรดนางแล' มรดกท้องถิ่นแต่งตัว 'อินเทรนด์' !

ไอเดียเจ๋ง จับ 'สับปะรดนางแล' มรดกท้องถิ่นแต่งตัว 'อินเทรนด์' !

  • Share:

การนำของดีเมืองไทยมาแปรรูป เปลี่ยนร่างกลายเป็นความทันสมัย เพื่อให้เท่าทันกับโลกถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม ห้างสรรพสินค้าชื่อดังร่วมสนับสนุนผลิตผล "สับปะรดนางแล" พืชมรดกของท้องถิ่น ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ - GI (Geographical Indications) ผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ต.นางแล จ.เชียงราย มาแปรรูปให้ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มคนรักสุขภาพอย่างลงตัว

ภายในงานครั้งนี้ มีคนดังมาร่วมงานอย่างมากมาย อาทิ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการและประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เป็นประธานในการจัดงาน นางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์, สมกมล เวชชาชีวะ ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, รุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่-สายงานการขายและการตลาด บริษัท มาลี สามพราน จำกัด (มหาชน), มร.อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด พร้อมด้วย สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายคอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

นอกจากนั้น ยังให้เกียรติร่วมสาธิตการปรุงเมนูของหวานและเครื่องดื่มสูตรพิเศษ จากผลผลิตสับปะรดนางแล ให้ผู้ร่วมงานได้ชิม ไม่ว่าจะเป็น นางแลม็อคเทล, พายสับปะรด และไทรเฟิลเยลลี่น้ำสับปะรดนางแล

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการและประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ผู้รับหน้าที่หลักในการวางกลยุทธ์และแนวทางดำเนินงานของ มูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์ กล่าวว่า “ทางมูลนิธิเตียงฯ ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการกำหนดแนวทางในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน ตามปณิธานของ คุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ เมื่อ 3 ทศวรรษที่แล้ว ว่า


"การพัฒนาอย่างยั่งยืน จะตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อคนในรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อๆ ไป" ซึ่งมีการดำเนินงานในโครงการต่างๆ และพัฒนามาเป็นโครงการเซ็นทรัล อาสาพัฒนาชุมชน ที่มีการเข้าไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และอาชีพของผู้คนในชนบทอย่างครบวงจร รวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ให้มีการพัฒนาอาชีพ สามารถเพิ่มรายได้และพึ่งพาตนเองได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีชุมชนที่ทางมูลนิธิฯ เข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนอยู่ 2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดนางแลเพื่อการส่งออก ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จำนวนสมาชิก 22 ราย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระดาษใบสับปะรดบ้านป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จำนวนสมาชิก 19 ราย ซึ่งมีจำนวนพื้นที่รวม 288 ไร่ โดยทางมูลนิธิฯ ได้เข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุน ทั้งด้านการปลูกและการสร้างโรงอบ เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์"

ขณะที่ นางสมกมล เวชชาชีวะ กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการร่วมมือกันระหว่างเซ็นทรัล กล่มผู้ปลูกสัปปะรดนางแล และน้ำผลไม้มาลี ถือเป็น การร่วมกันพัฒนาต่อยอดสินค้าคุณภาพดีที่ปลูกและเป็นสมบัติของคนใน จ.เชียงราย สู่ผลิตภัณฑ์มาลีภายใต้แบรนด์คนไทย น้ำผลไม้คุณภาพระดับประเทศ เพื่อการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน พร้อมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน พร้อมการลด ละ เลิก การใช้สาร
เคมี ทางมูลนิธิเตียงฯ ได้ให้การสนับสนุน 21 ชุมชน 21 จังหวัด และสับปะรดนางแล จ.เชียงราย ก็เป็นหนึ่งในชุมชนที่มูลนิธิเตียงฯ เข้าสนับสนุน สับปะรดนางแลเป็นสับปะรดที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสายพันธุ์ กล่าวคือ มีเปลือกที่บาง หวานฉ่ำ และมีกลิ่นที่หอมคล้ายน้ำผึ้ง รวมทั้งเป็นผลไม้เศรษฐกิจของ อ.นางแล จ.เชียงราย

“นอกจากการร่วมกันแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดีๆ แบบนี้ให้คงอยู่ตลอดไป ยังเป็นจุดเริ่มต้นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งอนาคตข้างหน้า มูลนิธิฯ ยังคงมีโครงการดีๆ อีกมากมาย เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจ ทั้งยังช่วยกันอนุรักษ์สมบัติของชาติให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป” สมกมล กล่าวปิดท้ายในที่สุด

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีและน่าส่งเสริม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้