วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุมเข้ม ก.ม. 'ขาย/ดื่มเหล้า-เบียร์' ทั่วไทย ลดอุบัติเหตุสงกรานต์

สธ.กำชับ สสจ.ทุกจังหวัดออกตรวจร้านค้า ปั๊มน้ำมัน สวนสาธารณะ ทำกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลงโทษผู้กระทำผิดไม่ละเว้น เริ่มหลังเที่ยงคืนวันที่ 10-17 เม.ย. 57 เพื่อลดอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ ขอประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา...    

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 57 นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ว่า กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าลดการเสียชีวิตและป้องกันความพิการจากอุบัติเหตุจราจรให้มีน้อยที่สุด โดยเน้นหนักการป้องกันปัญหาเมาแล้วขับ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจราจร ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย ออกตรวจการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านค้าต่างๆ ทั้งในเมืองและหมู่บ้าน ปั๊มน้ำมัน สวนสาธารณะอย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 
ทางด้าน นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจเตือนร้านค้า ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งช่วงแรกวันที่ 4-9 เม.ย. 2557 และช่วงที่ 2 เริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันที่ 10-17 เม.ย. 2557 จะส่งทีมสุ่มตรวจร่วมกับพื้นที่ 4 ทีม ได้แก่ ภาคเหนือ ในพื้นที่ จ.ลำพูน เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.เลย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และนครราชสีมา ภาคใต้ที่ จ.ตรัง พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลางในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก หากพบกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที  
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มี 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กำหนดห้ามการขาย หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 7 สถานที่ ได้แก่ 1.วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 2.สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและร้านขายยา 3. สถานที่ราชการ 4.สถานศึกษา 5.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 6.สวนสาธารณะของทางราชการ 7.การดื่มสุราในรถบนทางสาธารณะ รวมทั้งห้ามขายให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี และผู้ที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ห้ามขายนอกเวลาที่อนุญาตไว้ 2 ช่วง คือ เวลา 11.00-14.00 น. และเวลา 17.00-24.00 น. และการขายเร่ หรือโฆษณาส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม 2.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2555 ซึ่งเป็นกฎหมายลูก เรื่อง กําหนดสถานที่ หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง โดยห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนถนน ฟุตปาธ ไหล่ทางในขณะขับรถ หรือโดยสารในรถ หรือบนรถ และ 3.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2555 เรื่อง ห้ามขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน
 
ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ร่วมสอดส่องเฝ้าระวังปัญหา หากพบผู้กระทำผิดให้แจ้งที่ศูนย์ร้องเรียนบุหรี่ สุรา กรมควบคุมโรค หมายเลข 0 2590 3342 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่ละเว้น เช่น ขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขายในที่ห้ามขายมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนถนน ฟุตปาธ ไหล่ทางในขณะขับรถ หรือโดยสารในรถ หรือบนรถ มีโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับในช่วงสงกรานต์ปี 2556 พบผู้กระทำผิด 218 รายความผิดอันดับ 1 คือ การโฆษณาส่งเสริมการขาย รองลงมา คือ ขายโดยไม่มีใบอนุญาต และลด แลก แจก แถม.        

สธ.กำชับ สสจ.ทุกจังหวัดออกตรวจร้านค้า ปั๊มน้ำมัน สวนสาธารณะ ทำกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลงโทษผู้กระทำผิดไม่ละเว้น เริ่มหลังเที่ยงคืนวันที่ 10-17 เม.ย. 57 เพื่อลดอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ ขอประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา... 11 เม.ย. 2557 17:08 11 เม.ย. 2557 22:23 ไทยรัฐ