วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'โต้ง' เซ็นแล้วงบกลาง 'รถคันแรก' หมื่นล้าน จ่อชง ครม.เร็วๆ นี้

ปลัดคลัง การันตี พณ.ส่งคืนงบกลางเงินจำนำข้าว 2 หมื่นล้านทันภายใน พ.ค.แน่นอน หลังชำระแล้วกว่าหมื่นล้าน เผยงบรถคันแรกหมื่นล้าน "โต้ง" เซ็นรับเรื่องแล้ว จ่อชงเข้าที่ประชุม ครม. แต่ยังไม่กำหนดวัน...

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะสามารถชำระเงินคืนที่ได้เบิกงบประมาณกลาง ไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าวจำนวน 20,000 ล้านบาท ให้กับสำนักงบประมาณได้ทันภายในเดือน พ.ค.นี้อย่างแน่นอน ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการชำระเงินมาแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคาดว่าจะนำมาใช้คืนได้หมดได้ทันภายในเดือน พ.ค.นี้      

สำหรับโครงการรถคันแรก จำนวนที่จะต้องเบิกจากงบประมาณกลาง วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาทนั้น ขณะนี้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เซ็นรับเรื่องดังกล่าวแล้ว และจะเสนอเรื่องเข้าสู่เลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าที่ประชุม ครม.ในเบื้องต้นไม่สามารถระบุได้ว่าจะประชุมวันใด

ส่วนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2558 ที่ยังไม่สามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้ได้ทันภายในเดือน ต.ค.นี้ สามารถใช้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2557 เบิกจ่ายเฉพาะในส่วนของเงินเดือนข้าราชการไปก่อน.

ปลัดคลัง การันตี พณ.ส่งคืนงบกลางเงินจำนำข้าว 2 หมื่นล้านทันภายใน พ.ค.แน่นอน หลังชำระแล้วกว่าหมื่นล้าน เผยงบรถคันแรกหมื่นล้าน "โต้ง" เซ็นรับเรื่องแล้ว จ่อชงเข้าที่ประชุม ครม. แต่ยังไม่กำหนดวัน... 11 เม.ย. 2557 16:21 11 เม.ย. 2557 16:50 ไทยรัฐ