วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยอดขอบีโอไอ Q1 ลดลง 48% หวังอีโคคาร์ 2 ดันเป้าปีนี้ 9 แสน ล.

"บีโอไอ" เผยยอดขอรับส่งเสริมลงทุน ไตรมาสแรกปีนี้ ร่วง 48% เงินลงทุนลด 10% แต่เชื่อทั้งปีได้ตามเป้า 9 แสนล้าน กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ยื่นขอมากสุด มีผลจากอีโคคาร์ 2 ส่วนลงทุนของต่างประเทศ มูลค่าลงทุนเพิ่มขึ้น 28%...      

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 57 นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยสถิติการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 (ม.ค. – มี.ค.) ว่า มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริม 291 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 234,000 ล้านบาท ลดลง 48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวน 564 โครงการ ขณะที่มูลค่าเงินลงทุนลดลง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่า 261,600 ล้านบาท     

ทั้งนี้ หากพิจารณาการยื่นขอรับส่งเสริมรายอุตสาหกรรม พบว่ามีหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังมีการขยายการลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักร มีมูลค่าเงินลงทุน 157,000 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 26.5% ซึ่งเป็นผลมาจากการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน มาตรฐานสากล ระยะที่ 2 หรืออีโคคาร์ 2 ตามด้วยกลุ่มบริการและสาธารณูปโภค 31,400 ล้านบาท

ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กระดาษและพลาสติก มีมูลค่าเงินลงทุนของโครงการทั้งหมดที่ยื่นขอรับส่งเสริม 23,200 ล้านบาท และกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า มีมูลค่าเงินลงทุน 11,900 ล้านบาท ซึ่งจากการพบปะหารือกับนักลงทุน พบว่า จะมีการยื่นขอรับส่งเสริมเข้ามาอีก จึงมั่นใจว่าเป้าหมาย 9 แสนล้านบาทที่ตั้งไว้ในปีนี้ น่าจะเป็นไปตามคาด โดยโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ยื่นขอรับส่งเสริม นอกจากอีโคคาร์ 2 แล้ว ยังมีโครงการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้า โครงการปิโตรเคมีและโครงการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เป็นต้น

ส่วนการยื่นขอรับส่งเสริมของโครงการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา (ม.ค.-มี.ค.) มีจำนวน 197 โครงการ เงินลงทุนทั้งสิ้น 201,966 ล้านบาท จำนวนโครงการปรับลดลง 41% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มี 338 โครงการ ขณะที่เงินลงทุนปรับเพิ่มขึ้น 28% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีมูลค่าเงินลงทุนอยู่ที่ 157,671 ล้านบาท      

อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นเป็นกลุ่มที่ยื่นขอรับส่งเสริมมากที่สุด จำนวน 96 โครงการ เงินลงทุน 61,135 ล้านบาท โดยโครงการและมูลค่าเงินลงทุนปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน 176 โครงการ เงินลงทุน 87,483 ล้านบาท หรือปรับลดลง 45.4% และ 30% ตามลำดับ      

นอกจากนี้พบว่า มีการลงทุนของต่างชาติจากหลายประเทศ ที่มีมูลค่าการลงทุนรวมสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนค่อนข้างมาก ได้แก่ โครงการลงทุนจากสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าเงินลงทุน 41,065 ล้านบาท โครงการลงทุนจากจีน มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 9,403 ล้านบาท และโครงการลงทุนจากเกาหลีใต้ มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 9,368 ล้านบาท.

"บีโอไอ" เผยยอดขอรับส่งเสริมลงทุน ไตรมาสแรกปีนี้ ร่วง 48% เงินลงทุนลด 10% แต่เชื่อทั้งปีได้ตามเป้า 9 แสนล้าน กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ยื่นขอมากสุด มีผลจากอีโคคาร์ 2 ส่วนลงทุนของต่างประเทศ มูลค่าลงทุนเพิ่มขึ้น 28%... 11 เม.ย. 2557 13:12 11 เม.ย. 2557 13:52 ไทยรัฐ