วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทุกศาสนาเตรียม 'สวดภาวนา' สร้างความสงบร่มเย็นในชาติ

พศ.ตั้งคณะทำงานจากองค์กรศาสนาทุกศาสนาในประเทศ เพื่อหารือการสร้างสันติภาพด้วยพลังแห่งศาสนา ขณะเดียวกัน มส.เตรียมจัดสวดมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ 18 เม.ย.57 นี้ หวังให้บ้านเมืองสงบสุข...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้กล่าวถึงการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า หลังจากที่ พศ.มอบหมายให้นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการ พศ. เป็นผู้แทนร่วมประชุมหารือกับศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีบ้านเมืองมีความขัดแย้งทางการเมือง รวมทั้งเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ศูนย์ศาสนาและสันติภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติตั้งคณะทำงานจากองค์กรศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทย อาทิ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ศาสนาและสันติภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาคริสตจักรโปรแตสเตนท์แห่งประเทศไทย ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ผู้แทนศรีคุรุสิงห์ (ศาสนาซิกข์) ผู้แทนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เพื่อร่วมหารือและแสวงหาความสงบสุข สันติภาพด้วยพลังแห่งศาสนา รวมทั้งหาหนทางแห่งสันติวิธี การแสวงหาจุดร่วม เพื่อความสงบสุขของสังคมและประเทศชาติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติร่วมกันว่า สำนักจุฬาราชมนตรี และสภาพพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมสวดมนต์ภาวนา เพื่อความสงบร่มเย็นของชนในชาติ ทุกมัสยิดและทุกโบสถ์ ส่วน มส.มีมติเห็นชอบตามที่ที่ประชุมร้องขอให้วัดทั่วประเทศจัดสวดมนต์พร้อมกันในวันที่ 18 เม.ย.57 เพื่อแสดงพลังทางจิตใจให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข.

 

พศ.ตั้งคณะทำงานจากองค์กรศาสนาทุกศาสนาในประเทศ เพื่อหารือการสร้างสันติภาพด้วยพลังแห่งศาสนา ขณะเดียวกัน มส.เตรียมจัดสวดมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ 18 เม.ย.57 นี้ หวังให้บ้านเมืองสงบสุข... 11 เม.ย. 2557 10:55 11 เม.ย. 2557 11:49 ไทยรัฐ