วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห่วง! เล่น'ดินสอพอง'ช่วงสงกรานต์ ระวังรับเชื้อจุลินทรีย์

กรมอนามัยแนะเล่นดินสอพองปลอดภัย ระวังอย่าให้เข้าตา-จมูก-ปาก เพราะอาจทำให้ได้รับเชื้อจุลินทรีย์จากดินสอพองที่ไม่ได้มาตรฐาน เตือนสูดดมนานๆ อาจทำให้เสี่ยงโรคปอดเรื้อรัง...

วันที่ 11 เม.ย. 57 ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า มีประชาชนบางกลุ่มนำดินสอพองมาใช้ในการเล่นสงกรานต์ ซึ่งดินสอพองที่ใช้เล่นนั้นอาจไม่ได้ทำมาจากดินมาร์ล แต่เป็นยิปซั่มที่ใช้เพิ่มความแข็งแรงในการผลิตกระดาษ พลาสเตอร์ ซีเมนต์ เป็นสารพิษที่อันตรายมาก ถ้าหากเข้าตาหรือสูดดมเข้าปอด โดยปกติดินสอพองมี 2 ประเภท คือ ประเภทที่เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และประเภทที่ใช้เป็นเครื่องสำอางหรือใช้สัมผัสร่างกายโดยตรง เช่น ทาหน้า ทาตัว จัดเป็นเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 ซึ่งต้องได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยเกณฑ์มาตรฐานเครื่องสำอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้จุลินทรีย์ต้องไม่เกิน 1,000 โคโลนีต่อกรัม และสารหนูไม่เกิน 2 ไมโครกรัมต่อกรัม

ดินสอพองที่ขายในท้องตลาดมีจำนวนมากยังไม่ได้ผ่านการฉายรังสี จึงพบเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อก่อโรคอื่น ๆ  ประชาชนควรระมัดระวังเป็นพิเศษ หากจำเป็นต้องใช้ดินสอพองเล่นสงกรานต์ ระวังอย่าให้เข้าตา จมูกหรือปาก หรือหากมีบาดแผลที่ผิวหนังควรหลีกเลี่ยงดินสอพอง เพราะหากเข้าตาอาจทำให้เกิดการระคายเคืองและกัดกร่อนตาได้ และถ้ามีการหายใจเข้าไปในปอดเป็นระยะเวลานาน จะเกิดการจับตัวกันของละอองฝุ่นของยิปซั่ม เกิดเป็นพังผืดในปอด ทำให้เกิดโรคปอดเรื้อรัง และไม่ควรเล่นดินสอพองหากมีบาดแผลที่ผิวหนังหรือเป็นสิว อาจมีผลทำให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรง แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะอาบน้ำทำความสะอาดให้มากที่สุดหลังจากสัมผัสกับดินสอพอง

“ทั้งนี้การเลือกซื้อดินสอพองควรเลือกซื้อที่มีสีขาวธรรมชาติ ไม่มีสีสันฉูดฉาด บรรจุในภาชนะที่สะอาด มีฉลากภาษาไทยกำกับชัดเจน และการแสดงข้อความในฉลากครบถ้วน ได้แก่ ข้อแนะนำในการใช้ ส่วนประกอบสำคัญ ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต ปริมาณสุทธิ รวมถึงการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว.

กรมอนามัยแนะเล่นดินสอพองปลอดภัย ระวังอย่าให้เข้าตา-จมูก-ปาก เพราะอาจทำให้ได้รับเชื้อจุลินทรีย์จากดินสอพองที่ไม่ได้มาตรฐาน เตือนสูดดมนานๆ อาจทำให้เสี่ยงโรคปอดเรื้อรัง... 11 เม.ย. 2557 10:37 11 เม.ย. 2557 14:59 ไทยรัฐ