วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีเดย์มาตรการลดควันดำรถ ขสมก.หลังสงกรานต์

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 3 เม.ย. ให้ คพ.กำหนดแผนปฏิบัติการในการกำกับดูแล ติดตาม ควบคุม เพื่อไม่ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปล่อยรถโดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนออกวิ่งโดยปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน และให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อศาลทุก 3 เดือน เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งจากข้อมูลที่ คพ. ได้รับรายงาน พบว่ารถโดยสารประจำทางของ ขสมก. มีจำนวน 15,652 คัน แต่สภาพปัญหาจริงของรถที่ปล่อยควันดำเกิดจากรถที่ใช้น้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นของ ขสมก. 2,757 คัน และรถเล็กในซอย 1,816 คัน ที่เหลือเป็นรถประเภทใช้ก๊าซธรรมชาติและรถที่ใช้น้ำมันดีเซลบางส่วนยกเลิกการใช้งานไปแล้ว

อธิบดี คพ. กล่าวต่อว่า คพ.ได้มีแนวทางการดำเนินงาน เช่น รถ ขสมก. จะตรวจสอบควันดำด้วยสายตาทุกวัน และตรวจสอบด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำเดือนละ 2 ครั้งและแก้ไขปรับปรุงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนออกวิ่งให้บริการ สำหรับรถเล็กในซอย จะตรวจควันดำทุกคัน ทุก 3 เดือน ถ้าไม่ผ่านจะติดป้ายห้ามใช้และให้ปรับปรุงสภาพรถจนกว่าควันดำจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยจะเริ่มหลังสงกรานต์นี้ และจะตรวจสอบ/ตรวจจับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐาน พร้อมออกคำสั่งห้ามใช้เดือนละ 4 ครั้ง นอกจากนี้จะเพิ่มการตรวจสภาพรถเป็น 3 ครั้ง และ ขสมก.จะปลดระวางรถโดยสารปรับอากาศสีน้ำเงินซึ่งก่อปัญหาควันดำ 40 คัน ภายในเดือน พ.ค.นี้.

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 3 เม.ย. ให้ คพ.กำหนดแผนปฏิบัติการในการกำกับดูแล ติดตาม ควบคุม เพื่อไม่ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 11 เม.ย. 2557 00:48 11 เม.ย. 2557 00:51 ไทยรัฐ