วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
11 เม.ย. 2557 05:02 น.
อธิบดีอัยการใหม่ (2)

อธิบดีอัยการใหม่ (2)

โดย ซี.12
11 เม.ย. 2557 05:02 น.
  • Share:

ยังมีอธิบดีอัยการที่โยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่เมื่อตอนต้นปีงบประมาณอีกจำนวนหนึ่งดังนี้

28.นายวิชัย ธัญญพาณิชย์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองขอนแก่น เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 4 29.นายรังสรรค์ จงสงวนดี อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 9 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 2 30.นายนภดล วรรธนะกุล อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 9 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีล้มละลาย 31.นายวันชัย รุจนวงศ์ อธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงาน 32.นางสาวรจนา เหมะกรม อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 5 เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้

รองอธิบดีอัยการที่ได้เลื่อนขึ้นเป็นอธิบดีอัยการในคราวเดียวกันนี้มี

33.นางศรีนิดา พรหมหิตาธร รองอธิบดีอัยการสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ 34.นายยงยุทธ เกียรติศักดิ์โสภณ รองอธิบดีอัยการภาค 5 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ 35.นายศิษฐา วงศ์สุเมธ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง 36.นายนิพัฒน์ ภูชฎาภิรมย์ รองอธิบดีอัยการภาค 2 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 2 37.นายนิพล ผดุงทอง รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองสงขลา เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 9 38.นายกิตติ แก้วทับทิม รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 6 39.นางสาวจามจุรี สิทธิวรรณรักษ์ รองอธิบดีอัยการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว 40.นางสมศรี วัฒนไพศาล รองอธิบดีอัยการภาค 7 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 7

41.นายอำนวย สุขเกษม รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 7 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 8 42.นายวิชัย เตชะเกิดกมล รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 3 43.นายศิลป์ชัย คณาวุฒิ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา 44.นายสมปอง ธานีรัตน์ รองอธิบดีอัยการภาค 6 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก 45.นายนิวาส นิวาสวุฒิกิจ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูง เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 1 46.นายศานติ ประสาทกุล รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 2 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 5 47.นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ รองอธิบดีอัยการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย เป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองขอนแก่น 48.นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานการบังคับคดี 49.นายพิทักษ์ อบสุวรรณ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 3 50.นายศุภพงษ์ วงศ์รัตนานุกูล รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 6

51.นายเลิศชัย เจริญสมบัติอมร รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองระยอง เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองระยอง 52.นายยงยุทธ สิทธิธัญกิจ รองอธิบดีอัยการภาค 3 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองอุดรธานี 53.นางสาวนพมาศ นวลเพชร รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 1 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 4 54.นายยุคล เหล่าพูลสุข รองอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี 55.นายสนิท กิตติสุบรรณ รองอธิบดีอัยการภาค 7 เป็น อธิบดี อัยการสำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช 56.นายสุทธิ กิตติศุภพร รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 9

ทั้งหมดนี้เป็นอธิบดีอัยการสำนักงานต่างๆที่มีบทบาทสำคัญในวงการอัยการ.

 

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้