วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประมงแนะผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ รู้ลึกไซเตสเพาะเลี้ยงยั่งยืน

ประมงแนะผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ รู้ลึกไซเตสเพาะเลี้ยงยั่งยืน

  • Share:

“คนทั่วไปมักเข้าใจว่า สัตว์ที่ถูกขึ้นบัญชี CITES ไม่สามารถเพาะเลี้ยงเพื่อค้าขายได้ จริงๆ แล้วไม่ใช่ เราสามารถเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์ได้ ขอแค่ทำให้ถูกต้องตามมาตรฐาน จะช่วยสร้างรายได้ไม่น้อย เพราะคู่แข่งมีไม่มาก”

นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวในการอบรมหลักสูตร “แนวทางการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์เพื่อการค้าระหว่างประเทศกับสำนักเลขาธิการ CITES” เพื่อช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่อยู่ในบัญชีไซเตส ให้สามารถเพาะเลี้ยงเพื่อมาขายได้


เนื่องจากอนุสัญญาไซเตส ได้แบ่งสัตว์ออกเป็น 3 บัญชี คือ บัญชีหมายเลข 1 ห้ามค้าโดยเด็ดขาด ยกเว้นเพื่อการศึกษา วิจัยหรือเพาะพันธุ์ ซึ่งการส่งออกจะต้องได้รับความยินยอมจากประเทศนำเข้าเสียก่อน...บัญชีหมายเลข 2 เป็นชนิด พันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ยังไม่ถึงกับใกล้จะสูญพันธุ์ จึงยังอนุญาตให้ค้าได้ แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหาย...และบัญชีหมายเลข 3 เป็นชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว ขอความร่วมมือประเทศภาคีสมาชิกให้ช่วยดูแลการนำเข้า ที่จะต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกจากประเทศถิ่นกำเนิด

และข้อมูล ณ ปัจจุบัน พบว่า สัตว์ในบัญชีหมายเลข 1 ที่ประเทศไทยสามารถเพาะเลี้ยงได้หลายชนิดแล้ว อีกทั้งยังมีปริมาณมากพอที่จะระบุได้ว่า ไม่มีทางจะสูญพันธุ์ไปจากบ้านเราได้เลย

ปลาบึก...จระเข้น้ำจืด...ปลายี่สก...และปลาตะพัด

แต่อุปสรรคทางการค้าที่พบในปัจจุบัน ประเทศที่เป็นตลาดหลักในการนำเข้า ประเทศพ่อค้าคนกลางอย่าง สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา มักจะนำมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรมาเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า ประเทศใดที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเหล่านี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น และเพื่อให้ภาคประมงไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโลก โดยเฉพาะในเรื่องการค้าสัตว์น้ำตามบัญชีไซเตส อาจจะเป็นอุปสรรคทางการค้าได้ หากผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ทำความเข้าใจในกฎระเบียบและการปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น การขอขึ้นฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องห้ามตามบัญชีหมายเลข 1 ของอนุสัญญาไซเตส (CITES)

เป็นที่น่าเสียดายว่า เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเรื่องของวิธีการขอขึ้นทะเบียนในเรื่องนี้ ส่งผลให้เสียโอกาสทางการค้า ฉะนั้น การอบรมให้ความรู้ทั้งวิธีการเพาะเลี้ยง การควบคุมดูแลรักษา การเพิ่มจำนวนของประชากรสัตว์น้ำในบัญชีไซเตสให้เพิ่มมากขึ้น การอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์ไว้จะกลายเป็นแนวทางการนำไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน.

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้