วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดต้นแบบถ้ำงาช้าง บรรจุพระอัฐิ 'สมเด็จพระสังฆราช'

กรมศิลป์ เผยต้นแบบถ้ำงาช้างบรรจุพระอัฐิ 'สมเด็จพระสังฆราช' ทรงโกศยอดฝาแกะสลักรูปดอกบัว พร้อมรับมอบไม้สัก ไม้แดง 57 ท่อน ใช้บูรณะราชรถราชยานในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ คาดแล้วเสร็จ ก.ย.นี้...

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.57 ที่สำนักช่างสิบหมู่ ศาลายา กรมศิลปากร จัดพิธีรับมอบไม้สำหรับใช้ในงานราชการ จากนายมิตรชัย อานันทนาสกุล ผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อ่างทอง โดยนายจรูญ นราคร รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า การรับมอบไม้ครั้งนี้ นายมิตรชัย ได้นำมาบริจาคในนามส่วนตัว ประกอบด้วย ไม้ประดู่ หรือไม้แดง จำนวน 9 ท่อน ไม้สักทอง 48 ท่อน เพื่อให้สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กรมสรรพาวุธทหารบก นำมาใช้ในการบูรณะราชรถพระนำ ราชรถเชิญพระโกศพระศพ ในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นอกจากนี้ ยังจะนำไปใช้บูรณะราชรถโถง 2 องค์ รถวอพระประเทียบ ราชรถน้อย และพระยานมาศสามลำคาน ในหมู่พระวิมาน ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ขณะเดียวกัน จะมีการส่งมอบ งาช้างขนาดใหญ่อีก 1 งา เพื่อใช้สำหรับจัดทำถ้ำบรรจุพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชด้วย โดยขณะนี้ได้ดำเนินการภาพรวมเสร็จแล้ว ร้อยละ 20 และกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกันยายนนี้

นายนิยม กลิ่นบุบผา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปกรรม (ช่างสิบหมู่) สำนักช่างสิบหมู่ กล่าวว่า สำนักช่างสิบหมู่ได้จัดทำต้นแบบถ้ำบรรจุพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราช เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีความสูง 10 นิ้ว ซึ่งจะมีการจัดรวมทั้งสิ้น 5 องค์ ประกอบด้วย ถ้ำงาช้าง 1 องค์ และถ้ำไม้ 4 องค์ ซึ่งลักษณะสำคัญของถ้ำงาช้าง จะเป็นทรงโกศ ยอดฝาแกะสลักเป็นรูปดอกบัว ทั้งนี้ ถ้ำงาช้างองค์ดังกล่าว จะเป็นองค์สำคัญที่จะบรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์ทรงระฆัง ประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศวิหาร อย่างไรก็ตาม การจัดทำถ้ำบรรจุพระอัฐิ ถือเป็นโบราณราชประเพณีที่จะต้องมีการจัดทำขึ้น เพื่อบรรจุพระอัฐิบุคคลชั้นสูง โดยเฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์ หรือสมเด็จพระสังฆราช ในการถวายพระเกียรติยศสูงสุด

ส่วนนายมิตรชัย กล่าวว่า ตนและครอบครัวเป็นพุทธมามกะ เมื่อทราบว่ากรมศิลปากร มีความต้องการไม้เพื่อนำมาใช้ในงานพระราชพิธี จึงได้ประสานจัดซื้อมาจากโรงเลื่อย จ.อ่างทอง เพื่อมอบให้ตามกำหนดเวลา ขณะที่งาช้างนั้น ก็ได้ประสานขอซื้อมาจากผู้มีงาช้างครอบครอง ใน จ.สุรินทร์ เพื่อนำมาทำถ้ำบรรจุพระอัฐิ ซึ่งได้ทราบมาว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ ได้มีการบรรจุพระอัฐิไว้ในถ้ำ ดังนั้น ตนจึงอยากให้ความร่วมมือกรมศิลปากรอย่างเต็มที่

ด้าน พล.ต.ชาญชลิต พนมสารนรินทร์ ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กล่าวว่า กรมสรรพาวุธได้ซ่อมแซมราชรถ ราชยาน ในส่วนโครงสร้างด้านใน โดยมีการเปลี่ยนแหนบและเพลาโลหะใหม่ เนื่องจากทดสอบเทียบน้ำหนักแล้วพบว่า ของเดิมเสื่อมสภาพหมดแล้ว สำหรับไม้ที่ได้นำมาบริจาคนั้นถือเป็นไม้ที่ประเทศหวงแหนมาก ดังนั้นจะนำไปใช้อย่างคุ้มค่าทุกตารางนิ้ว

กรมศิลป์ เผยต้นแบบถ้ำงาช้างบรรจุพระอัฐิ 'สมเด็จพระสังฆราช' ทรงโกศยอดฝาแกะสลักรูปดอกบัว พร้อมรับมอบไม้สัก ไม้แดง 57 ท่อน ใช้บูรณะราชรถราชยานในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ คาดแล้วเสร็จ ก.ย.นี้... 9 เม.ย. 2557 16:41 9 เม.ย. 2557 16:58 ไทยรัฐ