วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดรายชื่อ 'กกต.' รับรองผล ส.ว.เลือกตั้งลอตแรก 58 คน

"คณะกรรมการการเลือกตั้ง" ประกาศรายชื่อรับรองผลผู้สมัครได้รับการเลือกตั้ง ส.ว. จำนวน 58 คน โดยไม่มีผู้ร้องเรียน

วันที่ 9 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 45/2557 วันที่ 8 เม.ย. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 58 จังหวัด ซึ่งไม่มีผู้ร้องเรียน และเป็นผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดในจังหวัด มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอภิชาติ คำดี จ.กระบี่
2. พล.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์ จ.กาญจนบุรี
3. นายวิรัช พิมพะพิตย์ จ.กาฬสินธุ์
4. นายจุลพัทธ์ ทับทิม จ.กำแพงเพชร
5. นายวัน สุวรรณพงษ์ จ.ขอนแก่น
6. นางพจนา กิจกาญจน์ จ.จันทบุรี
7. นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ จ.ฉะเชิงเทรา
8. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ จ.ชลบุรี
9. นายมณเฑียร สงฆ์ประชา จ.ชัยนาท
10. นายมงคลชัย ดวงแสงทอง จ.เชียงราย
11. นายอดิศร กำเนิดศิริ จ.เชียงใหม่
12. พ.ต.อ.นรินทร์ บุษยวิทย์ จ.ชุมพร
13. นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ จ.ตรัง
14. นายบุญส่ง ไข่เกษ จ.ตราด
15. นายชิงชัย ก่อประภากิจ จ.ตาก
16. นายธงชัย ศรีสุขจร จ.นครปฐม
17. นายสมนาม เหล่าเกียรติ จ.นครพนม
18. นาย พงษ์ศิริ กุสุมภ์ จ.นครราชสีมา
19. พ.ต.อ.ธรรมนูญ ไฝจู จ.นครศรีธรรมราช
20. เรืออากาศเอก จักรวาล ตั้งภากรณ์ จ.นครสวรรค์
21. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล จ.นนทบุรี
22. นายนิมันซูร จิยี่งอ จ.นราธิวาส
23. นายอานนท์ ตันตระกูล จ.น่าน
24. นายณัฐพล เนื่องชมภู จ.บึงกาฬ
25. นายเสริมศักดิ์ ทองศรี จ.บุรีรัมย์
26. นายสืบยศ ใบแย้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์
27. นายสฤษดิ์ บุตรเนียม จ.ปราจีนบุรี
28. นายสมหวัง อภิชัยรักษ์ จ.ปัตตานี
29. นายสุชาติ อุสาหะ จ.เพชรบุรี
30. นายคณิพงษ์ แขวัฒนะ จ.พระนครศรีอยุธยา
31. นายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์ จ.พะเยา
32. นายวระชาติ ทนังผล จ.พังงา
33. นายทวี ภูมิสิงหราช จ.พัทลุง
34. นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ จ.พิจิตร
35. นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา จ.พิษณุโลก
36. นายชัยยศ ปัญญาไวย จ.ภูเก็ต
37. นายศรีเมือง เจริญศิริ จ.มหาสารคาม
38. นายวิริยะ ทองผง จ.มุกดาหาร
39. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ จ.ยโสธร
40. นายอับดุลลายี สาแม็ง จ.ยะลา
41. นายสมเกียรติ พื้นแสง จ.ร้อยเอ็ด
42. นายสุรชัย ปิตุเตชะ จ.ระยอง
43. นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ จ.ราชบุรี
44. นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ จ.เลย
45. นายดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์ จ.สกลนคร
46. นายอนุมัติ อาหมัด จ.สงขลา
47. นายอิบรอเหม อาดำ จ.สตูล
48. นางสาวบุญยืน ศิริธรรม จ.สมุทรสงคราม
49. นางดวงพร เทียนทอง จ.สระแก้ว
50. นายบุญส่ง เกิดหลำ จ.สระบุรี
51. นางบุญพา ลิมปะพันธุ์ จ.สุโขทัย
52. นายจองชัย เที่ยงธรรม จ.สุพรรณบุรี
53. นายนุรุทธิ์ เจริญพันธ์ จ.สุรินทร์
54. นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร จ.หนองคาย
55. นายชูศักดิ์ ศรีราชา จ.อ่างทอง
56. นางอาภรณ์ สาราคำ จ.อุดรธานี
57. นายพีระศักดิ์ พอจิตร จ.อุตรดิตถ์
58. นายไพโรจน์ ทุ่งทอง จ.อุทัยธานี

"คณะกรรมการการเลือกตั้ง" ประกาศรายชื่อรับรองผลผู้สมัครได้รับการเลือกตั้ง ส.ว. จำนวน 58 คน โดยไม่มีผู้ร้องเรียน 9 เม.ย. 2557 10:19 9 เม.ย. 2557 15:21 ไทยรัฐ