วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.ถกทูตแอฟริกาใต้ แก้ปมค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ

รมว.พม.หารือร่วมกับเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย หาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ...

นางสาวโรบินา แพทริเชีย มากส์ เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการไปเยือนประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ของรัฐมนตรีว่าการฯ และคณะ และเพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจาบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ไทย-แอฟริกาใต้ ณ ห้องประชุม สถาบันพระประชาบดี (คลอง 5) อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ด้าน นางปวีณา กล่าวว่า การหารือครั้งนี้ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ คือ 1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามชาติ การติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง 2. การขยายผลทางคดีเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดในประเทศและต่างประเทศ 3. การจัดประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2557 นี้ ที่ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

"ในส่วนของประเทศไทยจะเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มากขึ้น เช่น มาตรการควบคุมสถานประกอบการต่างๆ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน โดยเฉพาะการรับสมัครหญิงไทยไปทำงานในต่างประเทศ ให้มีการปฏิบัติการทำงานที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งมาตรการตรวจสอบและลงโทษบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้กับกระทรวงแรงงาน เป็นต้น" นางปวีณา กล่าว.

รมว.พม.หารือร่วมกับเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย หาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ... 9 เม.ย. 2557 09:53 9 เม.ย. 2557 10:22 ไทยรัฐ