วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โครงการคืนเงินรถยนต์คันแรกถังแตก! "สรรพสามิต"วิ่งโร่เบิกเงินเพิ่ม8พันล้าน

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมฯ จะตั้งเรื่อง ขอเพิ่มงบประมาณโครงการคืนภาษีรถคันแรกในปีงบประมาณนี้อีก 8,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ไปยังกรมบัญชีกลาง ในฐานะที่เป็นผู้จ่ายเงินของโครงการ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในปีนี้ไม่เพียงพอ เพราะเดิมกรมสรรพสามิตได้ของบประมาณเพื่อจ่ายให้กับโครงการรถคันแรกไว้ที่ 50,000 ล้านบาท แต่ได้ถูกตัดเหลือ 40,000 ล้านบาท โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลางว่าจะใช้เงินจากงบกลางของรัฐบาลหรือใช้จ่ายเงินคงคลัง โดยเรื่องทั้งหมดจะต้องเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อนุมัติด้วย

“จนถึงขณะนี้งบประมาณสำหรับโครงการนี้ เหลืออยู่ประมาณ 9,000 กว่าล้านบาท ซึ่งอาจไม่พอจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2557 ในสิ้นเดือน ก.ย.นี้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมสรรพสามิตได้คืนเงินแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการรถยนต์คันแรกไปคิดเป็นจำนวนรถยนต์ประมาณ 800,000 กว่าคันเป็นเงินที่คืนไปแล้วกว่า 60,000 ล้านบาท จากยอดรถยนต์ที่ซื้อรถตามโครงการรถคันแรก 1.2 ล้านคัน คิดเป็นเงินที่ต้องจ่ายรวมกว่า 90,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากจำนวนรถยนต์ 1.2 ล้านคันที่เข้าร่วมโครงการมีผู้ที่ขอใช้สิทธิ์ แต่ยังไม่รับมอบรถยนต์ประมาณ 110,000 คัน ซึ่งคาดว่าคนกลุ่มนี้คงสละสิทธิ์ทำให้รัฐประหยัดเงินคืนประมาณ 10,000 ล้านบาท”.

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมฯ จะตั้งเรื่อง ขอเพิ่มงบประมาณโครงการคืนภาษีรถคันแรกในปีงบประมาณนี้อีก 8,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ไปยังกรมบัญชีกลาง ในฐานะที่เป็นผู้จ่ายเงินของโครงการ 9 เม.ย. 2557 02:16 9 เม.ย. 2557 02:17 ไทยรัฐ