วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังไฟเขียวของบกลางปล่อยกู้ กยศ.

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ว่า ที่ประชุมรับทราบการจัด สรรเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้ข้อยุติแล้ว โดยกระทรวงการคลังได้หารือกับสำนักงบประมาณ และเห็นชอบที่จะเสนอของบประมาณกลาง 2,118 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้ได้ครอบคลุมทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ โดยสำหรับปีการศึกษา 2557 กยศ.จะใช้งบทั้งสิ้น 30,118 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 727,936 คน

ด้าน น.ส.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการ กยศ. กล่าวว่า สำหรับนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอุดมศึกษา สามารถไปกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ได้อีกทางหนึ่ง โดยผู้ที่มี รายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 200,000 บาท สามารถที่จะกู้เงินค่าครองชีพได้ด้วย.

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ว่า ที่ประชุมรับทราบการจัด สรรเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้ข้อยุติแล้ว 9 เม.ย. 2557 01:19 9 เม.ย. 2557 01:20 ไทยรัฐ