วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ยิ่งลักษณ์' FB สหรัฐฯ ห่วงการเมืองไทย แนะคู่ขัดแย้ง เจรจาทางออก

"ยิ่งลักษณ์" โพสต์เฟซ สหรัฐฯ ห่วงสถานการณ์การเมืองไทย หวังคู่ขัดแย้งอดทนเจรจาหาทางออก ย้ำรับมือการชุมนุมยึดสันติวิธี...

วันที่ 8 เม.ย. 57 เวลา 18.00 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Yingluck Shinawatra ว่า "วันนี้ ดิฉันได้มีโอกาสพบกับ คุณแดเนียล รัสเซล (Mr. David Russel) ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วย คุณคริสตี้ เคนนีย์ (Miss Kristie Kenney) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ที่กระทรวงกลาโหม โดยได้มีการหารือระหว่างกันถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ รวมทั้งสถานการณ์การเมืองภายในประเทศไทยด้วยค่ะ

สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ประเทศไทย คือ หนึ่งในประเทศพันธมิตรที่สำคัญ ในด้านเศรษฐกิจและมีบทบาทสำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียน และในปีหน้าที่จะมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนา ความร่วมมือของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหากประเทศไทยมีเสถียรภาพทางเมืองที่เข้มแข็งแล้ว ก็จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสนับสนุน ให้การรวมตัวเป็นปึกแผ่นได้โดยเร็ว ซึ่งจะช่วยสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในอาเซียน ให้เติบโตได้ อย่างมั่นคงขึ้น

อย่างไรก็ดี ทางสหรัฐอเมริกาได้แสดงถึงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์การเมืองของประเทศไทย ในขณะนี้และได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยอย่างใกล้ชิด โดยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกฝ่ายจะมีความอดทนอดกลั้น ไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน ทั้งนี้ ทางฝ่ายไทยได้แจ้งว่า รัฐบาลรับมือการชุมนุมประท้วงโดยใช้สันติวิธีตามบรรทัดฐานของนานาประเทศและกรอบกฎหมาย มาโดยตลอดค่ะ

นอกจากนี้ ทางสหรัฐฯ ยังให้ความเห็นว่า ทุกฝ่ายควรร่วมกันเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างสันติวิธีตามครรลองระบอบประชาธิปไตย และหลักกฎหมาย และคาดหวังว่าประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม โดยที่พรรคการเมืองต่างๆ จะเข้าร่วมในการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมีขึ้น

นอกจากนี้ สถาบันที่สำคัญ ทั้งทางด้านนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ รวมทั้งองค์กรอิสระต่างๆ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศ ควรจะต้องทำหน้าที่ของตนเองอย่างเป็นธรรม โดยยึดมั่นในหลักการของกฎหมาย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาทางการเมือง เป็นไปอย่างยุติธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ ฝ่ายรัฐบาลไทย เห็นตรงกันกับทางสหรัฐฯ ค่ะว่า ปัญหาทางการเมืองของประเทศไทย จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างสันติ และทางฝ่ายรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะหาทางออก โดยการเจรจามาโดยตลอด

ทั้งนี้ การเจรจาจะต้องเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย และอยู่ภายใต้หลักกฎหมายเพื่อให้การเจรจา นำมาซึ่งทางออกที่มีความเป็นธรรม ทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้ประเทศข้ามพ้นความขัดแย้ง แล้วเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ".

"ยิ่งลักษณ์" โพสต์เฟซ สหรัฐฯ ห่วงสถานการณ์การเมืองไทย หวังคู่ขัดแย้งอดทนเจรจาหาทางออก ย้ำรับมือการชุมนุมยึดสันติวิธี... 8 เม.ย. 2557 19:25 8 เม.ย. 2557 21:00 ไทยรัฐ