วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ป.ป.ช.สั่งอนุฯ ไต่สวนเพิ่ม 89 ราย คดีทุจริตจำนำข้าว กระทำผิดร่วม 'บุญทรง'

ป.ป.ช.สั่งอนุฯ ไต่สวนเพิ่ม 89 ราย คดีทุจริตจำนำข้าว กระทำผิดร่วม 'บุญทรง'

  • Share:

ป.ป.ช.ส่ั่งอนุกรรมการฯ ไต่สวนเพิ่มเติม 89 กรรมการบริษัทข้าว เอี่ยวทุจริตคดีรับจำนำ คดี “บุญทรง”...

วันที่ 8 เม.ย. 57 เวลา 16.30 น. ที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสํานักงาน ป.ป.ช. ได้กล่าวถึงการส่ั่งไต่สวนเพิ่มเติมผู้ถูกกล่าวหาคดีรับจำนําข้าวอีก 89 ราย ว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคําส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีกล่าวหา นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับพวก ว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น กรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวนั้น

บัดนี้ คณะอนุกรรมการไต่สวน ได้ไต่สวนพบว่า มีบุคคลซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน 89 ราย ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ในเรื่องที่อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง กล่าวคือ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุที่ทําให้มีการสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็ค เจ้าของบัญชีที่นําเงินไปซื้อแคชเชียร์เช็ค ซึ่งนําไปมอบให้กับกรมการค้าต่างประเทศ

ดังนั้น จึงเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขยายการไต่สวนเพิ่มเติม และคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าว รวม 89 ราย และให้คณะอนุกรรมการฯ แจ้งคําสั่งไต่สวนให้ทราบต่อไปโดยเร็วที่สุด

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้