วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทอท.สั่งเข้ม รปภ.6 สนามบิน ตามข้อกำหนด ICAO

ทอท.สั่งเข้มงวดมาตรการ รปภ.ท่าอากาศยาน 6 แห่ง ตามข้อกำหนด ICAO ย้ำผู้ปฏิบัติงาน จะต้องไม่ผ่อนผัน อะลุ้มอล่วยกับใคร เพิ่มความถี่ตรวจตรา เฝ้าระวังทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ปรับช่องทางตรวจ Boarding Pass เป็นรายบุคคล...

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 57 นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ได้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการและข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือน ระหว่างประเทศ หรือ ICAO อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มมาตรการ ดังนี้ 1.ประสานกับส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในแต่ละจุดที่รับผิดชอบให้เพียงพอ 2.ให้ผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานอย่างเคร่งครัด โดย ทอท.จะไม่มีการผ่อนผัน หรืออะลุ้มอล่วยให้แก่บุคคลใด 3.จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำการตรวจตราบริเวณจุดตรวจค้นเพิ่มเติม และเพิ่มความถี่ในการตรวจตรา โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีผู้โดยสารหนาแน่น หรือชั่วโมงคับคั่ง

ส่วนมาตรการที่ 4.ให้ทบทวนจุดติดตั้งและพื้นที่เฝ้าระวังโดยกล้อง CCTV พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานห้อง CCTV เฝ้าระวังและสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่ และรายงานเหตุการณ์ที่ผิดปกติให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที และ 5.ปรับเปลี่ยนช่องทางเข้าจุดตรวจค้น โดยการวาง Snake Line ด้านหน้า เพื่อให้ผู้โดยสารผ่านการตรวจ Boarding Pass เป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ ทอท.ขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ ทอท.ข้างต้น เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ.

ทอท.สั่งเข้มงวดมาตรการ รปภ.ท่าอากาศยาน 6 แห่ง ตามข้อกำหนด ICAO ย้ำผู้ปฏิบัติงาน จะต้องไม่ผ่อนผัน อะลุ้มอล่วยกับใคร เพิ่มความถี่ตรวจตรา เฝ้าระวังทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ปรับช่องทางตรวจ Boarding Pass เป็นรายบุคคล... 8 เม.ย. 2557 19:08 8 เม.ย. 2557 19:50 ไทยรัฐ