วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ปลัด พณ.' สั่งทำพิมพ์เขียวสินค้าชุมชน เจาะตลาดผู้บริโภค

'ปลัด พณ.' สั่งทำพิมพ์เขียวสินค้าชุมชน เจาะตลาดผู้บริโภค

  • Share:

"ปลัดพาณิชย์" สั่งทำพิมพ์เขียวพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เน้น 4 กลุ่มสินค้า โอทอป ออร์แกนิก ฮาลาล และจีไอ ตั้งเป้าพัฒนาให้ได้ 3 พันราย เตรียมจับมือเอกชนเปิดเว็บไซต์ เพิ่มช่องขายสินค้า...

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 57 นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมการค้าภายใน จัดทำพิมพ์เขียว "นวัตกรรมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน" เพื่อมุ่งเน้นขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้หลากหลาย ส่งเสริมให้มีตัวแทนการค้า สร้างกลยุทธ์การตลาด ส่งเสริมภาพลักษณ์และตราสินค้า เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว

สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมนุมที่อยู่ในเป้าหมาย ได้แก่ สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) กลุ่มสินค้าออร์แกนิก ที่มุ่งส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กลุ่มสินค้าฮาลาล เพื่อเจาะตลาดผู้บริโภคชาวมุสลิม กลุ่มสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ที่มีลักษณะพิเศษและมีชื่อเสียงในแต่ละพื้นที่ โดยมีสินค้าเป้าหมาย 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เช่น กลุ่มของขบเคี้ยว กลุ่มของขวัญ ของชำร่วย เช่น เบญจรงค์ กลุ่มของใช้ ของตกแต่งบ้าน เช่น เครื่องไม้ กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร สปา ที่เชื่อมโยงด้านสุขภาพและสังคมผู้สูงวัย และกลุ่มเสื้อผ้า เครื่องประดับ มีเป้าหมายรวมผู้ประกอบการ 3,000 ราย

ส่วนการเพิ่มช่องทางการค้าขาย จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจำหน่าย เช่น ร้านค้าในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานที่สำคัญในแต่ละภาค ย่านการค้าจังหวัดต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ มุมสินค้าในห้างสรรพสินค้า และห้างค้าปลีกสมัยใหม่ และยังมีการกระจายไปยังร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกดั้งเดิม รวมทั้งร้านค้าธงฟ้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนกระจายออกไปอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่

นอกจากนี้ จะนำระบบออนไลน์มาช่วยในการค้าขาย โดยจะเปิดเว็บไซต์ www.thaicommercestore.com เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมร้านค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการ และช่วยเพิ่มช่องทางในการค้าขายให้กับผู้ผลิต ขณะเดียวกัน จะสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนที่จะเปิดร้านค้าออนไลน์ Thai Commerce Shop บนตลาดกลางและร้านค้าออนไลน์ของธุรกิจรายใหญ่ที่เป็นที่นิยมและยอมรับของผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้