วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผลสอบ 'พุทธิศักดิ์คลินิก' ไม่เอาผิดวัด ชี้เณรมาเลย์กลับประเทศแล้ว

ผลสอบ 'พุทธิศักดิ์คลินิก' ไม่เอาผิดวัด ชี้เณรมาเลย์กลับประเทศแล้ว

  • Share:

พศ.เผยผลสอบ 'พุทธิศักดิ์คลินิก' ไม่เอาผิด 'หลวงพ่อเณร' มีแค่ว่ากล่าวตักเตือน ชี้ผู้ที่ทำพิธีเป็นเณรชาวมาเลย์ และบินกลับประเทศไปแล้ว พร้อมกำชับให้กวดขันพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนให้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ...

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องการลงนะหน้าทอง (พุทธิศักดิ์คลินิก) มายังสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ แล้ว โดยสรุปว่า ผู้ที่ปรากฏในภาพกำลังทำพิธีกรรมลงนะหน้าทองนั้นเป็นสามเณร และแม่ชี อุบาสิกา ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย และขณะนี้ได้เดินทางกลับไปยังประเทศมาเลเซียหมดแล้ว ขณะที่พระครูถาวรพัชรโสภณ เจ้าคณะ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้มีหนังสือตักเตือนไปยังพระครูไพบูลพัชรสุนทร (หลวงพ่อเณร) เจ้าอาวาสวัดซับอุดมมงคลธรรม ซึ่งเป็นวัดที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งกำชับให้กวดขันพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนผู้มาปฏิบัติธรรมให้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ อย่าให้มีพฤติกรรมหรือประกอบพิธีกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหนังสือจากสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ฉบับดังกล่าว ลงนามโดย พระเทพรัตนกวี เจ้าคณะ จ.เพชรบูรณ์ ระบุว่า จังหวัดได้ดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการลงนะหน้าทอง (พุทธิศักดิ์คลินิก) ของวัดซับอุดมมงคลธรรม ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โดยได้นิมนต์เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ประกอบด้วย พระเทพรัตนกวี เจ้าคณะ จ.เพชรบูรณ์ พระพิศาลพัชรกิจ เจ้าคณะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ พระครูวิสุทธิวาที ที่ปรึกษาเจ้าคณะ อ.ศรีเทพ พระครูถาวรพัชรโสภณ เจ้าคณะ อ.ศรีเทพ พระศุรีพัชโรดม รองเจ้าคณะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ และเลขานุการเจ้าคณะ จ.เพชรบูรณ์ มาร่วมกันสอบสวนข้อเท็จจริง และมีพระครูไพบูลพัชรสุนทร เจ้าอาวาสวัดซับอุดมมงคลธรรม เดินทางมาให้ข้อมูลเมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่ศาลาอนุสรณ์ครองราชย์ 60 ปี วัดมหาธาตุ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 1. การลงนะหน้าทองมีการดำเนินการในวัดซับอุดมมงคลธรรมจริง แต่เป็นกิจกรรมทางความเชื่อของแต่ละบุคคล ไม่ใช่กิจกรรมเสริมความงาม ไม่ใช่เรื่องของลูกค้ากับเจ้าของกิจการ การใช้ชื่อ “พุทธิศักด์คลินิก” จึงสื่อไม่ตรงกับพิธีกรรมที่เกิดขึ้น 2. พิธีกรรมที่เกิดขึ้นมาจากชาวต่างชาติที่เป็นสามเณร (คนปิดทอง) แม่ชี และอุบาสิกา (คนโดนปิดทอง) ร่วมกันทำในขณะนั้น และขณะนี้ได้เดินทางออกจากประเทศไทย กลับไปยังประเทศมาเลเซียแล้ว ส่วนที่มีภาพพระครูถาวรพัชรโสภณ อยู่ในภาพข่าวนั้น พระครูถาวรพัชรโสภณ ชี้แจงว่า เข้าไปในห้องที่ทำพิธีกรรมหลังจากพิธีกรรมดำเนินไปแล้ว ทั้งยังได้ว่ากล่าวตักเตือนให้ทราบถึงความถูกต้องตามระเบียบของคณะสงฆ์ไทย

3. ส่วนภาพบุคคลที่แต่งกายคล้ายพระสงฆ์ที่กำลังปิดทองนั้น ด้านพระครูถาวรพัชรโสภณ ชี้แจงว่า เป็นสามเณรทั้ง 2 รูป และเป็นชาวต่างชาติที่มาขอบรรพชาเพื่อปฏิบัติธรรม โดยมีพระครูวิสุทธิวาที ที่ปรึกษาเจ้าคณะ อ.ศรีเทพ เป็นพระอุปัชฌาย์ อย่างไรก็ตาม ในส่วนการคณะสงฆ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกอำเภอทราบ เพื่อแจ้งให้ทุกวัดในเขตปกครองกำกับดูแลการพระศาสนาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่าให้มีพิธีกรรม หรือเรื่องราวใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การพระศาสนา และคณะสงฆ์ ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงยังระบุด้วยว่า พระครูถาวรพัชรโสภณ เจ้าคณะ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้มีหนังสือตักเตือนไปยังพระครูไพบูลพัชรสุนทร เจ้าอาวาสวัดซับอุดมมงคลธรรม ให้กวดขันพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนผู้มาปฏิบัติธรรมให้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ อย่าให้มีพฤติกรรมหรือประกอบพิธีกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การพระศาสนา ทั้งพระครูไพบูลพัชรสุนทร ไม่ใช่ผู้กระทำหรือให้กระทำพิธีดังกล่าว ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสในการว่ากล่าวตักเตือนแนะนำผู้ประกอบพิธีกรรมดังกล่าวแล้ว จึงเห็นสมควรยุติการตรวจสอบข้อเท็จจริง และยุติการดำเนินการอื่นใดแต่เพียงเท่านั้น.

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้