วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ว่าที่58 ส.ว.ใหม่ ทยอยรับหนังสือรับรองที่กกต. แล้ว

ว่าที่58 ส.ว.ใหม่ ทยอยรับหนังสือรับรองที่กกต. แล้ว

  • Share:

ว่าที่58 ส.ว.ใหม่ ทยอยรับหนังสือรับรองที่กกต. แล้ว ก่อนจะนำไปรายงานตัวกับเลขาธิการวุฒิสภา ที่รัฐสภา เมียขวัญชัย อารมณ์ดี เข้ารายงานตัว

วันที่ 9 เม.ย.ที่สำนักงานกกต.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศ 58 ส.ว.ทยอยเข้ารับหนังสือรับรอง ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความคึกคักอาทินางบุญยืน ศิริธรรม นายอาภรณ์ สาราคำ ภรรยานายขวัญชัย สาราคำ ประธานชมรมคนรักอุดร คาดว่า การทยอยเข้ารับใบรับรองส.ว.ชุดใหม่ของกกต.จะมีว่าที่ส.ว.ใหม่เข้ารับใบรับรองตลอดทั้งวันนี้ อย่างต่อเรื่อง 

ขณะเมื่อวานที่ผ่านมา นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกต. ได้มีมติ ครั้งที่ 45/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 58 จังหวัด ซึ่งไม่มีเรื่องร้องเรียนและเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนสูงสุด ดังนี้

1. จังหวัดกระบี่ 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายอภิชาติ ดำดี 2. จังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ 3. จังหวัดกาฬสินธุ์
 ผู้ที่วุฒิสภาได้รับเลือกตั้ง นายวิรัช พิมพะนิตย์ 4. จังหวัดกำแพงเพชร
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายจุลพันธ์ ทับทิม 5. จังหวัดขอนแก่น 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายวัน สุวรรณพงษ์ 6. จังหวัดจันทบุรี 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นางพจนา กิจกาญจน์

7. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ 8. จังหวัดชลบุรี
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ 9. จังหวัดชัยนาท 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายมณเฑียร สงฆ์ประชา 10. จังหวัดเชียงราย
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายมงคลชัย ดวงแสงทอง 11. จังหวัดเชียงใหม่
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายอดิศร กำเนิดศิริ 12. จังหวัดชุมพร
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง พันตำรวจเอก นรินทร์ บุษยวิทย์ 13. จังหวัดตรัง 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ

14. จังหวัดตราด
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายบุญส่ง ไข่เกษ 15. จังหวัดตาก
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายชิงชัย ก่อประภากิจ 16. จังหวัดนครปฐม
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายธงชัย ศรีสุขจร 17. จังหวัดนครพนม
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายสมนาม เหล่าเกียรติ 18.จังหวัดนครราชสีมา
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ล 19. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง พันตำรวจเอก ธรรมนูญ ไฝจู 

20. จังหวัดนครสวรรค์ 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง เรืออากาศเอก จักวาล ตั้งภากรณ์ 21. จังหวัดนนทบุรี 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายธนพงศ์ ธนเดชากุล 22. จังหวัดนราธิวาส
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายนิมันซูร จิยี่งอ 23. จังหวัดน่าน
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายอานนท์ ตันตระกูล 24. จังหวัดบึงกาฬ
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายณัฐพล เนื่องชมภู 

25. จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายเสริมศักดิ์ ทองศรี 26. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายสืบยศ ใบแย้ม 27. จังหวัดปราจีนบุรี
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายสฤษดิ์ บุตรเนียร 28. จังหวัดปัตตานี
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายสมหวัง อภิชัยรักษ์ 29. จังหวัดเพชรบุรี 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายสุชาติ อุสาหะ

30. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายคณิพงษ์ แขวัฒนะ 31. จังหวัดพะเยา
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์ 32. จังหวัดพังงา 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายวระชาติ ทนังผล 33. จังหวัดพัทลุง 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายทวี ภูมิสิงหราช 34. จังหวัดพิจิตร
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ 35. จังหวัดพิษณุโลก 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา 36. จังหวัดภูเก็ต
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายชัยยศ ปัญญาไวย 37. จังหวัดมหาสารคาม
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายศรีเมือง เจริญศิริ 38. จังหวัดมุกดาหาร
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายวิริยะ ทองผา 39. จังหวัดยโสธร
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นางประยูร เหล่าสายเชื้อ 

40. จังหวัดยะลา
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายอับดุลอายี สาแม็ง 41. จังหวัดร้อยเอ็ด
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายสมเกียรติ พื้นแสน 42. จังหวัดระยอง 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายสุรชัย ปิตุเตชะ 43. จังหวัดราชบุรี
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ 44. จังหวัดเลย 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ 45. จังหวัดสกลนคร 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์ 46. จังหวัดสงขลา 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายอนุมัติ อาหมัด 47. จังหวัดสตูล 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายอิบรอเหม อาดำ 48. จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นางสาวบุญยืน ศิริธรรม 49. จังหวัดสระแก้ว 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นางดวงพร เทียนทอง 


50. จังหวัดสระบุรี 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายบุญส่ง เกิดหลำ 51. จังหวัดสุโขทัย
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นางบุญพา ลิมปะพันธุ์ 52. จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายจองชัย เที่ยงธรรม 53. จังหวัดสุรินทร์ 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายนุรุทธิ์ เจริญพันธ์ 54. จังหวัดหนองคาย
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร

55.จังหวัดอ่างทอง 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายชูศักดิ์ ศรีราชา 56.จังหวัดอุดรธานี
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นางอาภรณ์ สาราคำ 57.จังหวัดอุตรดิตถ์
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายพีระศักดิ์ พอจิต และ 58.จังหวัดอุทัยธานี
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายไพโรจน์ ทุ่งทอง

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก วุฒิสภา เดินทางมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามแบบ ส.ว. 44 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 5 ห้อง 502 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนำไปยื่นแสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป

สำหรับ 19 จังหวัด ที่ยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้ง เนื่องจากมีเรื่องร้องคัดค้าน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครนายก จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดระนอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้