วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'กกต.' อนุมัติ 3 ประเด็น 58ส.ว.-รถโดยสารฟรี-คืนตำแหน่งถวิล

'กกต.' อนุมัติ 3 ประเด็น 58ส.ว.-รถโดยสารฟรี-คืนตำแหน่งถวิล

  • Share:

"ภุชงค์" เผย รับ ส.ว. 58 จังหวัด คัดค้าน 19 จังหวัด พิจารณาคำร้องก่อน 29 เม.ย. อนุมัติของบกลาง อุดโครงการรถโดยสาร-รถไฟฟรี 355 ล้านบาท ยังไม่อนุมัติใช้จ่าย ศรส. 2,309 ล้านบาท ประกาศยกเลิกมติ ครม. คืนตำแหน่งให้ "ถวิล"

นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการ กกต. เปิดเผยผลการประชุม กกต.ว่า ที่ประชุมมีมติรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 58 จังหวัด ซึ่งไม่มีผู้ร้องเรียน และเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุด ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งสามารถเดินทางมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนนี้ ที่สำนักงาน กกต.

ทั้งนี้ กกต.ยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้ง เนื่องจากมีเรื่องร้องคัดค้านจำนวน 19 จังหวัด ยกตัวอย่าง คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา กรุงเทพมหานคร นางสาววราภรณ์ อัศวเหม จ.สมุทรปราการ พลอากาศเอกสุจินต์ แช่มช้อย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นต้น และทาง กกต.จะเร่งรัดพิจารณาเรื่องร้องคัดค้านก่อนวันที่ 29 เม.ย. ซึ่งจะครบตามกำหนดที่ กกต.ต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง

สำนักงานกกต.ได้รับรายงานเรื่องร้องเรียนจำนวน 46 เรื่อง เป็นคำร้องต่อตัวบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุด 44 ครั้ง และอีก 2 เรื่องเป็นคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่สุจริต
ส่วนการนัดหมายการเปิดประชุมสมาชิกวุฒิสภานั้น เลขาฯ กกต. ระบุว่า เป็นอำนาจของ ส.ว.จะเป็นผู้พิจารณา ทาง กกต.ไม่สามารถก้าวล่วงได้

นอกจากนี้ เลขาฯ กกต. เปิดเผยว่า กกต.มีมติเห็นชอบการขอสนับสนุนงบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอมา ในวงเงิน 355 ล้านบาท ในระยะเวลา 1-30 เม.ย. นี้ ส่วนการขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของ ศรส. 2,309 ล้านบาท ที่ประชุม กกต.ยังไม่ได้อนุมัติในวันนี้ ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ทางสำนักงาน กกต. แจ้งต่อสำนักงบประมาณให้มีการยืนยันเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้ กกต.พิจารณาอีกครั้ง

นายภุชงค์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุม กกต.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอให้ยกเลิกมติครม. เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2554 ที่อนุมัติรับโอนและแต่งตั้งนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อให้นายถวิลได้กลับสู่ตำแหน่งเลขาธิการ สมช. ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2554 ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และมติอนุมัติรับโอนและตั้งแต่ง พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการ สมช. ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ โดยกำหนดชื่อในสายงานตามตัวบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้ง โดยยังคงตำแหน่งในสายงานเดิมและให้ผู้ได้รับแต่งตั้งได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่นที่ได้รับอยู่เดิม

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้