วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กศน.เปิดรับสมัครโครงการ 'จบ ม.6 ใน 8 เดือน' รุ่นที่ 3

กศน.เปิดรับสมัครโครงการ 'จบ ม.6 ใน 8 เดือน' รุ่นที่ 3

  • Share:

กศน.ประกาศชวนคนไทยอายุต่ำกว่า 20 ปี จบชั้นประถมฯ ขึ้นไป สมัครเทียบการศึกษาสูงสุดชั้น ม.3 รุ่นที่ 3 ในโครงการจบ ม.6 ใน 8 เดือน ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือน เม.ย. 57...

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 57 มีรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) แจ้งว่า ขอเชิญชวนคนไทยที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไป แต่ยังไม่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เป็นนักเรียน หรือนักศึกษา และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ หรือนอกระบบ และมีประสบการณ์การประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งไม่น้อยกว่า 3 ปี สมัครเข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการจบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ใน 8 เดือน

ทั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่ กศน.อำเภอ/เขต ที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 695 แห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน กศน. โทร.1660 สนใจศึกษารายละเอียดทาง www.pattanadownload.com สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2282-1895 และ 0-2282-2853 ด่วน! รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือน เม.ย. 57

ทางด้าน นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับการศึกษาประชาชนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน โดยเริ่มดำเนินการรุ่นแรกในปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มเป้าหมายผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาฯ มีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์ วิถีชีวิต และอาชีพ ซึ่งล้วนเกิดจากการเรียนรู้จากการทำงานจนเกิดความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้กับตนเองและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้ การวัดผลประเมินผลจะครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 9 รายวิชา ได้แก่ 1.การใช้คอมพิวเตอร์ 2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3.การบริหารธุรกิจ SMEs 4.ระบอบประชาธิปไตย 5.การบริหารจัดการชุมชน 6.การสนทนาภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน 7.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 8.การวิจัยชุมชน และ 9.การจัดการอาหารเพื่อครอบครัวและชุมชน ซึ่งภาคทฤษฎีจะประเมินด้วยแบบทดสอบความรู้ร้อยละ 70 ต้องสอบผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ที่ต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ส่วนภาคประสบการณ์จะประเมินด้วยการปฏิบัติจริง และหรือสัมภาษณ์ และหรือชิ้นงาน และหรือแฟ้มประมวลประสบการณ์ ร้อยละ 30 เกณฑ์การผ่านการประเมินแต่ละรายวิชา ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ์รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 อย่างไรก็ตาม ปีที่ผ่านมามีผู้ผ่านการประเมินทั้งสิ้น 6,525 คนจากทั่วประเทศ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้